Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 23,24 ,25,26 trang 111,112 SGK Toán 8 tập 2: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng – Phần hình học. Giải bài 23,24,25 trang 111; bài 26 trang 112 SGK Toán 8 tập 2.

Diện tích xungquanh (xq) của hình lăng.trụ đứng bằng tổng S.các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

S.toàn phần (tp) của hình lăng.trụ = S.xungquanh + S.hai đáy.

Giải bài tập trang 111, 112 sách Toán 8:

Bài 23. Tính diện.tích xungquanh, diện.tích toàn phần của các lăng-trụ-đứng sau đây :

2016-03-19_125305a) Với hình vẽ bên thì :

Sxq = 2( 3+ 4) . 5 = 70 (cm2 )

Stp = 70 + 2.3.4. = 94(cm2 )

b) Với hình vẽ ta có

∆ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2

Advertisements (Quảng cáo)

= 9 + 4 = 13

=> BC = √13 (cm)

Sxq = ( 2 + 3 + √13).5 = 25 + 5√13 (cm2 )

Stp= 25 + 5√13 + 2(1/2 +  2.3)

= 25 + 5√13 + 6

= 31 + 5√13(cm2 )

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 24 trang 111. Quan sát lăng-trụ-đứng tam giác rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau

2016-03-19_125505

a(cm)

5

3

12

7

b(cm)

6

2

15

c(cm)

7

13

6

h(cm)

10

5

Chu vi đáy(cm)

9

21

Sxq(cm2 )

80

63

Đáp án:

a(cm)

5

3

12

7

b(cm)

6

2

15

 8

c(cm)

7

 4

13

6

h(cm)

10

5

2

 3

Chu vi đáy(cm)

 18

9

40

21

Sxq(cm2 )

180

45

80

63


Bài 25. Tấm lịch để bàn  có dạng một hình lăngtrụ đứng. ACB là một tam giác cân

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AC song song với những cạnh nào ?

b) Tính diện.tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

2016-03-19_125716

a) Cạnh AC song song với cạnh A’C’.

b) Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên là S.xung quanh của lăng trụđứng, tam giác ABC là tam giác cân

Sxq = (15.2 + 8). 22 = 836(cm2 )


Bài 26 trang 112 Toán 8 tập 2. a) Từ hình khai triển (h.46) có thể gấp theo các cạnh để có được một tấm lăngtrụ đứng hay không ? (Các tứ giác trên hình đều là hình chữ nhật)

b) Trong các hình vừa gấp được, xét xem các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ?

– Cạnh AD vuông góc với cạnh AB

– EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau

– Cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau

– Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau

– Mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (ACFD).

Advertisements (Quảng cáo)