Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[Sở GD Bắc Giang] kiểm tra môn Toán lớp 7 cuối năm: Cho ba đa thức: A = 3x – 3y2 – 2z; B = 2x – x2 – 4y; C = 4y – 5z2 – 3x với x, y, z là các số khác 0. Chứng minh rằng trong ba đa thức trên có ít nhất một đa thức có giá trị âm

CHIA SẺ

Cho ba đa thức: A = 3x – 3y2 – 2z; B = 2x – x2 – 4y; C = 4y – 5z2 – 3x với x, y, z là các số khác 0. Chứng minh rằng trong ba đa thức trên có ít nhất một đa thức có giá trị âm…trích trong đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 7 môn Toán Sở GD & ĐT Bắc Giang

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Thực hiện phép tính: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

b) Tính giá trị của biểu thức 3x2 -2xy + 6 tại x = -1 và y =2

Câu 2. (3,0 điểm)

a) Tìm x ∈ R, biết: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

b) Hãy thu gọn đơn thứcĐề thi học kì 2 môn Toán lớp 7, sau đó chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức.

c) Tìm nghiệm của đa thức 3 – 2x

Câu 3. (1,5 điểm) Cho hai đa thức:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tìm đa thức A(x) = P(x) – Q(x).

Câu 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết       Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 và AB = 6cm. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE. Đường thẳng vuông góc với BC tại E cắt AC tại D.

a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD.

b) Chứng minh ΔABE là tam giác đều và tính độ dài cạnh BC.

c) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Tia phân giác của Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 cắt BC tại G. Chứng minh rằng CA= CG.

Câu 5. (0,5 điểm)

Cho ba đa thức: A = 3x – 3y2 – 2z; B = 2x – x2 – 4y; C = 4y – 5z2 – 3x với x, y, z là các số khác 0. Chứng minh rằng trong ba đa thức trên có ít nhất một đa thức có giá trị âm.