Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán – Phòng GD Đồng Nai: Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?

Tham khảo đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 lớp 7 môn Toán của Phòng GD & ĐT Đồng Nai…Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?

Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Advertisements (Quảng cáo)