Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 của trường THCS Mai Pha có đáp án 2016

[Đề Toán 7 kì 2 có đáp án] Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 mới nhất 2016.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MAI PHA

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1. ( 1 điểm)

Thời gian làm bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau:

10 5 8 8 9 7 8 8 14 8
5 7 8 10 9 8 10 7 14 8
9 8 9 9 9 9 10 5 5 14

Hãy lập bảng tần số.

Bài 2. (3,5 điểm)

a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

2016-04-14_221001

b) Tính giá trị của biểu thức M = 3x2y – 5x + 1 tại x = -2; và y = 1/3.

c) Với giá trị nào của biến thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó:

A = lx-3l + y2 – 10

Bài 3. (1,5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).

Chứng minh ∆ AHB = ∆ AHC.

Bài 4. (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6cm; AC = 8cm, phân giác B
D.Kẻ DE ⊥ BC ( E ∈BC). Gọi F là giao điểm của BA  và ED.

a) Tính độ dài cạnh BC?

b) Chứng minh DF =DC

c) Chứng minh D là trực tâm của ∆BFC.


Hướng dẫn giải đề thi HK2 môn Toán 7

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1. Lập đúng tần số (1 điểm)

Giá trị (x) 5 7 8 9 10 14
Tần số (n) 4 3 9 7 4 3 N = 30

Bài 2. 

a) – Tính đúng kết quả -1/10 x3y5    (0,5đ)

– Chỉ ra hệ số và tìm bậc đúng.

b) – Thay số đúng:  (0,5đ)

– Tính ra kết quả: 15   (0,75đ)

c) Vì lx -3l ≥ 0 với ∀ x ; y2 ≥ 0 với ∀ y nên:

A = lx -3l + y2 – 10 ³ -10  (0,75đ)

Do đó A có GTNN là -10 khi x-3 =0 => x=3 và y = 0   (0,5đ)

Bài 3. 

Vẽ hình – GT-KL

– Chứng minh: ∆ AHB = ∆ AHC

2016-04-14_221929

Bài 4. 

2016-04-14_222030

a) – Vẽ hình- GT-KL đúng

Chứng minh:

Áp dụng định lý Pi Ta Go vào

∆ ABC vuông tại A

Tính đúng BC = 10cm

b) Chứng minh: ∆ ABD= ∆ EBD (C.huyền- góc nhọn)

=> DA= DE ( Hai cạnh tương ứng)

Advertisements (Quảng cáo)