Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Thi học kì 2 môn Lý lớp 7 trường THCS Mỹ Đức: Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện: Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, một công tắc, một bóng đèn

Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện: Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, một công tắc, một bóng đèn… trích trong đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 7 môn Vật lý trường THCS Mỹ Đức, An Lão

I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn câu trả lời đúng.

Câu 1: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng:

A. Đẩy các vật khác B. Hút các vật khác.

C. Vừa đẩy vừa hút các vật khác. D. Không đẩy không hút các vật khác.

Câu 2: Hiện tượng hút lẫn nhau của thanh thuỷ tinh và thước nhựa bị nhiễm điện chứng tỏ rằng:

A. Chúng nhiễm điện cùng loại. B. Chúng đều bị nhiễm điện.

C. Chúng nhiễm điện khác loại. D. Chúng không nhiễm điện.

Câu 3: Nhóm chất nào dưới đây đều là chất dẫn điện:

A. Bạc, đồng, nhựa, gỗ khô. B. Chất dẻo, vàng, bạc, thuỷ ngân.

C. Bạc, đồng, than chì, nhôm. D. Bạc, đồng, thuỷ tinh, nhôm.

Câu 4: Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của:

A.electron B. electron tự do C. điện tích D. điện tích âm

Câu 5. Để đo cường độ dòng điện khoảng từ 0,5A đến 1A ta chọn dụng cụ nào dưới đây?

A. Ampe kế có GHĐ 10A. B. Ampe kế có ĐCNN 0,5A.

C. Ampe kế có GHĐ là 100mA. D. Ampe kế có GHĐ 2A – ĐCNN 0,1A.

Câu 6. Trong các vật nào dưới đây không có các electron tự do?

A. Một đoạn dây nhựa. C. Một đoạn dây nhôm.

B. Một đoạn dây thép. D. Một đoạn dây đồng.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7. Dụng cụ đo cường độ dòng điện là:

A. Nhiệt kế. C. Vôn kế.

B. Lực kế. D. Ampe kế.

Câu 8. Hãy cho biết vật hay chất chất nào sau đây cách điện:

A. Không khí. C. Nước muối.

B. Đoạn dây đồng. D. Dung dịch axit.

Câu 9. Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng:

A. Làm cho nhiệt độ trong phòng luôn ổn định.

B. Chúng có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn.

C. Làm cho phòng sáng hơn.

D. Làm cho công nhân không bị nhiễm điện.

Câu 10. Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong những dụng cụ nào sau đây?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Máy thu thanh (rađiô) B. Nồi cơm điện

C. Quạt điện. D. Máy tính bỏ túi.

Câu 11. Trong các nhóm vật liệu sau, nhóm vật liệu nào cách điện?

A. Vàng, bạc. B. Sắt, thép..

C. Đồng, nhôm D. Cao su, thủy tinh

Câu 12: Một vật đang trung hoà về điện mất bớt electron sẽ trở thành vật:

A. Mang điện tích dương B. Trung hoà về điện

C. Mang điện tích âm D. Không xác định được.

Câu 13: Tác dụng của dòng điện là cơ sở cho việc mạ điện như mạ vàng, bạc, đồng là:

A. Hoá học B. Từ C. Sinh lí D. Nhiệt

Câu 14: Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là:

A. Nhiệt kế B. Vôn kế C. Ampe kế D. Lực kế

Câu 15. Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

A. Giữa hai cực Bắc, Nam của thanh nam châm

B. Giữa hai đầu một cuộn dây.

C. Giữa hai cực pin còn mới.

D. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

Câu 16: Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, dòng điện chạy qua mỗi đèn có cường độ tương ứng là I1 = 0,25A, I2 = 0,25A. Cường độ dòng điện (I) chạy trong mạch chính có giá trị là:

A. I = 0,25A B. I = 0,5A

C. I = 1A D. I = 0,75A

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1.(2đ). Đổi đơn vị của các giá trị sau và điền vào chỗ trống.

a) 0.5A=……mA b) 230mA=…….A

c) 0.2kV=….V d) 110V=……..kV.

Câu 2: (2đ). Hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện được sử dụng trong các gia đình đều có ghi 220V. Hỏi:

a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?

b) Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện gia đình biết rằng hiệu điện thế của mạng điện này là 220V.

Câu 3 (2 đ)

a, Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện: Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, một công tắc, một bóng đèn.

b. Vẽ sơ đồ mạch điện: Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, hai bóng đèn có thể bật tắt riêng biệt

Advertisements (Quảng cáo)