Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[TP Bắc Ninh] kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Sử năm 2020: Trình bày những thành tựu về sử học, địa lý, y học ở Việt Nam cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi chất lượng cuối năm lớp 7 môn Lịch Sử năm học 2019 – 2020 được UBND Thành phố Bắc Ninh tổ chức thi.

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào?

A. 1428       B. 1429         C. 1430       D. 1431

Câu 2: Thời Lê Sơ, ở đâu là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?

A. Vân Đồn      B. Thăng Long      C. Vạn Kiếp       D. Phố Hiến

Câu 3: Dưới thời nhà Lê, việc định lại chính sách chia lại ruộng đất công làng xã gọi là gì?

A. Phép quân điền     B. Phép lộc điền

C. Phép tịch điền       D. Phép đồn điền

Câu 4: Thời Lê sơ, tôn giáo nào chiếm địa vị độc tôn?

A. Phật giáo      B. Nho giáo

C. Đạo giáo       D. Thiên chúa giáo

Câu 5: Căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn được xây dựng ở đâu?

A. Tây Sơn hạ đạo         B. Tây Sơn thượng đạo

C. Truông mâyâu      D. Phú Xuân

Câu 6: Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Nhuệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn vào năm nào?

A. 1771      B. 1775     C. 1777        D. 1780

Câu 7: Vị thầy thuốc có uy tín lớn ở Việt Nam thế kỉ XVIII là:

A. Nguyễn Bá Tịnh       B. Hồ Đắc Dĩ

C. Lê Hữu Trác           D. Tôn Thất Tùng

Câu 8: Ai là tác giả của “Gia Định thành thông chí”?

A. Trịnh Hoài Đức            B. Phan Huy Chủ

C. Lê Quang Định         D. Lê Qúy Đôn

II. Tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

Câu 2: (3,5 điểm)

Trình bày những thành tựu về sử học, địa lý, y học ở Việt Nam cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX?