Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Phòng GD Huế: Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng (làm tròn đến hàng đơn vị) và tìm mốt của dấu hiệu

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2019 – 2020 được Phòng GD & ĐT Huế tổ chức thi.

Bài 1  (1,5 điểm):

Cho hai đơn thức  chứng tỏ hai đơn thức trên đồng dạng

Bài 2 (1,0 điểm):

a) Cho  vuông tại C có AB=25cm,AC=15cm. Tính độ dài cạnh BC.
b) Cho  So sánh MP với MN

Bài 3 (2,5 điểm):

Số buổi vắng của từng học sinh trong HK1 ở lớp 7/1 dược ghi lại như sau:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp 7/1 có bao nhiêu học sinh?

b) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng (làm tròn đến hàng đơn vị) và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 4 ( 2 điểm): Cho hai đa thức

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến

c) Chứng tỏ  là nghiệm của đa thức 

Bài 5 (3,0 điểm):

Cho ΔABC vuông tại B (góc B = 90º). Kẻ AH ⊥ BC (H∈ BC), CK ⊥AB (K∈AB), AH và CK cắt nhau tại M

a) Chứng minh AH=CK

b) Chứng minh  cân

c) Trên tia CK lấy điểm D sao cho K là trung điểm của CD. Chứng minh