Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra kì 2 Phòng GD Quận 10 môn Văn lớp 7: Nhân dân ta thường nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Quận 10 tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn, đề thi gồm 3 câu như sau

Câu 1: (3.0 điểm) Đọc bài ca dao sau và thực hiện theo yêu cầu bên dưới:

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống aο.

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thí xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

a. Cho biết phương thức biểu đạt chính của bài ca dao.

b. Nêu lên một phép tu từ trong bài ca dao trên

c. Lời nói của con cò trong bài gợi em nhớ đến câu thành ngữ nào? Hãy đặt một câu với thành ngữ đó.

d. Trình bày ngắn gọn (khoảng 3 đến 4 dòng) nêu suy nghĩ của em về cuộc sống và thái độ sống của con cò trong bài

Câu 2: (3,0 điểm)

Môi trường sống xung quanh ta ngày càng trở nên ô nhiễm bởi ý thức của con người. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) với chủ đề bảo vệ môi trường xung quanh ta là một việc làm cấp thiết. Đoạn văn có sử dụng 1 câu đặc biệt và 1 trạng ngữ (gạch chân và ghi rõ các yêu cầu trên)

Câu 3: (4,0 điểm)

Nhân dân ta thường nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.