Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 7 Chương 3 năm học 2016-2017

CHIA SẺ

Các em cùng nhanh tay tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 7 Chương III năm học 2016-2017 có đáp án chi tiết . 

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III

MÔN: ĐẠI SỐ 7

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm )

Em hãy khoanh tròn đáp án Đúng nhất

Bài 1. Điều tra số giấy vụn thu được của các lớp ở trường A được ghi lại bảng sau (đơn vị tính là kilogam):

58 60 57 60 61 61
57 58 61 60 58 57

1: Bảng trên được gọi là:

A. Bảng “tần số”

B.Bảng “phân phối thực nghiệm”

C.Bảng thống kê số liệu ban đầu

D.Bảng dấu hiệu.

2: Đơn vị điều tra ở đây là:

A. 12

B.Trường THCS A

C.Học sinh

D.Một lớp học của trường THCS A

3: Các giá trị khác nhau là:

A. 4                        
B.57; 58; 60

B.12                      
D.57; 58; 60; 61

Bài 2. Số cân nặng của 20 HS (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

Số cân nặng  (x) 28 30 31 32 36 45
Tần số (n) 3 3 5 6 2 1 N = 20

4: Dấu hiệu điều tra ở đây là:

A. Số cân nặng của mỗi học sinh trong 1 lớp

B.Một lớp

C.Số cân nặng của 20 học sinh

D.Mỗi học sinh

5: Số các giá trị của dấu hiệu là:

A. 6                      
B.202                      
C.20                          
D.3

6: Mốt của dấu hiệu là::

A. 45                  
B.6                        
C.31                          
D.32


B.PHẦN TỰ LUẬN
(7đ)

Bài 1: (6đ).  Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

10 13 15 10 13 15 17 17 15 13
15 17 15 17 10 17 17 15 13 15

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?

b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của  dấu hiệu.

c/ Tính số trung bình cộng

d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2: (1đ).  Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Điểm (x) 5 6 9 10
Tần số (n) 2 5 n 1

Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của  n.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ LỚP 7 CHƯƠNG 3 NĂM 2016-2017

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Mỗi câu 0,5 Điểm

1 2 3 4 5 6
C D D A D D


B.PHẦN TỰ LUẬN
(7đ)

Bài Đáp án Số điểm
1

(6đ)

a/ Dấu hiệu ở đây là thời gian làm một bài toán của mỗi học sinh 2 điểm
b/ Bảng “tần số”

Giá trị (x) 10 13 15 17
Tần số (n) 3 4 7 6 N = 20

M0 = 15

 

2 điểm
c/ Tính số trung bình cộng

==14,45

2 điểm
2

(1đ)

Theo bài:

50+9n = 54,4 + 6,8n

2,2n = 4,4

n = 2

1 điểm