Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 năm học 2016-2017 có đáp án

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết Toán Hình học lớp 7 chương 2 năm học 2016-2017 do Dethikiemtra.com sưu tầm và cập nhật. Các em cùng làm thử và đối chiếu với đáp án chi tiết bên dưới nhé.    

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: HÌNH HỌC 7

Họ và tên:……………………

Lớp:……….

Điểm

Lời phê của Thầy(Cô)

 

 

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3đ) 

1: Tổng ba góc của một tam giác bằng

A. 900                       
B.1800                         
C.450                             
D.800

2:   ΔABC  vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng:

A. 1480                     
B.380                           
C.1420                           
D.1280

3: ΔMNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 500. Số đo góc P bằng:

A. 800                       
B.1000                           
C.500                             
D.1300

4:  ΔHIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng

A. 8cm                            
B.16cm                          
C.5cm                    D.12cm

5:  Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?

A. 11cm; 12cm; 13cm                      
B.5cm; 7cm; 9cm

C.12cm; 9cm; 15cm                          
D.7cm; 7cm; 5cm

6:  ΔABC và  ΔDEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để ΔABC =  ΔDEF ?

A. góc A = góc D                               B.góc C = góc F

C.AB = AC                                        
D.AC = DF

 II/ TỰ LUẬN: (7đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 60 độ, và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại
D.Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

1/ Chứng minh: ΔABD = ΔEBD.

2/ Chứng minh: ΔABE là tam giác đều.

3/ Tính độ dài cạnh BC.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC LỚP 7 CHƯƠNG 2 NĂM HỌC 2016-2017

I. TRẮC NGHIỆM : (3đ) Mỗi câu 0,5 đ

1 2 3 4 5 6
B B A C C D

II. TỰ LUẬN : (7đ)

Câu Đáp án Số điểm
Vẽ hình   1 điểm
1 Chứng minh: ΔABD = ΔEBD

Xét  ΔABD và ΔEBD, có:

BD là cạnh huyền chunG (gt)

Vậy ΔABD = ΔEBD  (cạnh huyền – góc nhọn)

 

 

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

2 Chứng minh: ΔABE là tam giác đều.

ΔABD = ΔEBD (cmt)

AB = BE

mà  góc B = 60 độ  (gt)

Vậy  ΔABE có  AB = BE và góc 60 độ  nên ΔABE đều.

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

3  Tính độ dài cạnh BC

Ta có  (gt)

Góc C+B = 90 độ(ΔABC vuông tại A)

Mà BEA = góc B = 60 độ (ΔABE  đều)

Nên góc EAC = góc C

ΔAEC cân tại E

EA = EC mà EA = AB = EB = 5cm

Do đó EC = 5cm

Vậy BC = EB + EC = 5cm + 5cm = 10cm

 

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm