Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Thi học kì 2 lớp 6 môn Toán của Sở GD Bình Dương: Tìm tỷ lệ xích của bản đồ

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 của Sở GD Bình Dương đã được cập nhật chi tiết, gồm 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 90 phút:  Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOz và Ox’ là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc x’Ot

Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x

Bài 3 (1,0 điểm)

a) Đường bộ từ thành phố mới Bình Dương đi Vũng Tàu dai 104km. Trên một bản đồ, khoảng cách đó dài 10,4cm. Tìm tỷ lệ xích của bản đồ.

b) Tìm số nguyên x, biết -1/3 < x/9 < -1/6

Bài 4 (2,5 điểm)

Lớp 6A có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 45% cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/2 số học sinh khá.

a) Tính số học sinh mỗi loại

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với cả lớp

Bài 5 (3,5 điểm)

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz so cho góc xOy = 1200, góc xOz = 600

a) Tính số đo góc yOz

b) Chứng tỏ Oz là tia phân giác của góc xOy

c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOz và Ox’ là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc x’Ot.