Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Tham khảo 2 Đề Toán 6 học kì 2 hay nhất năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

02 Đề thi học kì 2 Toán lớp 6: Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại giỏi, khá, trung bình không loại yếu và kém. Trong đó 40% học sinh xếp loại giỏi, số học sinh khá bằng 5/4 số học sinh giỏi. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN- LỚP 6

Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 1

1 (3.0 điểm): Thực hiện các phép tính sau :

2016-04-11_151755

2 (3.0 điểm): Tìm x biết:

a) x – 12 = 8

2016-04-11_151924

2016-04-11_151934

3 .(1.5 điểm):

Một đội công nhân sửa chữa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày thứ nhất sửa  5/9 đoạn đường, ngày thứ hai sửa 1/4 đoạn đường. Ngày thứ ba sửa 7m còn lại. Hỏi đoạn đường cần sửa dài bao nhiêu mét.

4. (2.0 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 600 và góc xOz = 800.
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOz.
c) Vẽ Ot là tia phân giác của góc xOz. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc zOt không? Vì sao?

5 (0.5 điểm): Tính nhanh.

2016-04-11_152207


Đề số 2

Bài 1 (3,0 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

2016-04-11_152354

Bài 2 (3,0 điểm): Tìm x, biết:

a) 5/2 + x = -3,5            b) -2x + 5 = 23

2016-04-11_152540

Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại giỏi, khá, trung bình không loại yếu và kém. Trong đó 40% học sinh xếp loại giỏi, số học sinh khá bằng 5/4 số học sinh giỏi. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A.

Bài 4 (2,0 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 1000; xOz = 500

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b)Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

c)Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của góc xOt?

Bài 5 (0,5 điểm): Tính nhanh tổng A =

2016-04-11_152755