Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 Quá trình tạo thành mây, mưa trong đề thi cuối kì...

[Môn Địa lớp 6] Quá trình tạo thành mây, mưa trong đề thi cuối kì 2

CHIA SẺ

[Môn Địa Lý lớp 6] Quá trình tạo thành mây, mưa trong đề thi cuối kì 2

A. TRẮC NGHIỆM. 

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

1. Trường hợp nào sau đây sẽ có hiện tượng ngưng tụ hơi nước?

A. Nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột

B.Nhiệt độ không khí tăng lên nhanh

C.Nhiệt độ không khí giảm xuống

D.Không khí đã bão hoà mà nhiệt độ giảm

2. Nằm trên cùng vĩ độ, so với một nơi tên đất liền thì một nơi trên biển sẽ có

A. Nhiệt độ thấp hơn      
B.Nhiệt độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn tuỳ theo mùa

C.Cùng nhiệt độ        
D.Nhiệt độ cao hơn

3. Để sản xuất các loại đồ gốm, đồ sứ …chúng ta cần khai thác loại khoáng sản

A. Nhiên liệu    
B.Kim loại đen  
C.Kim loại màu      
D.Phi kim loại

4. Gọi là tầng đối lưu vì

A. Không khí trong tầng này luôn di chuyển

B.Không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng

C.Không khí di chuyển thành luồng ngang

D.Không khí luôn đứng yên không di chuyển

II. Điền vào chỗ trống (…) những kiến thức phù hợp. (1.0 điểm)

5. Càng lên cao thì nhiệt độ không khí càng ……………….(A), trong khi đó vĩ độ càng giảm thì nhiệt độ không khí càng ………………..(B)

6. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong các thành phần của không khí là……………………    ……(C), còn ………………………………..(D) tuy chiếm tỉ trọng rất nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng, gây ra các hiện tượng mây, mưa, sấm, chớp.

III. Ghép tên các khối khí ở bên trái với các đặc điểm tương ứng ở bên phải.

Tên các khối khí Ghép

Đặc điểm

1. Khối khí nóng 1 – …. a. Thường có độ ẩm cao
2. Khối khí lạnh 2 – …. b. Được hình thành ở các vùng có vĩ độ thấp
3.  Khối khí lục địa 3 – …. c. Được hình thành ở gần hai cực
4.  Khối khí đại dương 4 – …. d. Thường có độ ẩm thấp, khô khan


B.TỰ LUẬN. (7.0 điểm)

1. Sông là gì? Phân tích mối quan hệ giữa nguồn cung cấp nước và chế độ nước chảy (thuỷ chế) của sông.

2. Trình bày quá trình tạo thành mây, mưa? Sự phân bố lượng mưa trên thế giới có sự khác nhau như thế nào?

3. Tại sao có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

A. Trắc nghiệm. 

Câu 1 2 3 4
Đáp án d b d b

A.giảm; 
B.tăng; 
C.khí nitơ;
D.hơi nước

III.  1 – b  ;2 – c ; 3 – d; 4 – a

Tự luận.

1: * Sông:  là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định  trên bề mặt lục địa.

* Mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước chảy (thủy chế)của sông:

– Nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cấp nước thì thủy chế của nó tương đối đơn giản

– Nếu sông phụ thuộc nhiều vào nguồn cấp nước khác nhau thì thủy chế của nó phức tạp hơn.

2: – Qúa trình thành tạo mây, mưa:

+ Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.

+ Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm các hạt nước to dần, rồi rơi xuống đất thành mưa.

* Giải thích:

– Trên Trái Đất, lượng mưa phân bố không đều từ Xích đạo về cực.

– Mưa nhiều nhất ở vùng Xích đạo, mưa ít nhất là hai vùng cực Bắc và Nam

3: Vì: Lục địa hấp thu nhiệt vào nhanh hơn và toả nhiệt cũng nhanh hơn đại dương

CHIA SẺ