Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 lớp 6 môn Sinh – TX Bến Cát 2020: Phân biệt cây thuộc lớp Một lá mầm và cây thuộc lớp Hai lá mầm?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 lớp 6 môn Sinh năm học 2019 – 2020 của Thị xã Bến Cát.

I/Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Thực vật có thể giải phóng ra chất nào dưới đây?

A. Nước       B. Khí oxi        C. Khí cacbonic         D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 2: Sau khi thụ tinh, bầu nhụy của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành

A. Hạt chứa noãn       B. Noãn chứa phôi

C. Qủa chứa hạt        D. Phôi chứa hợp tử

Câu 3: Qủa thìa là được xếp vào nhóm quả nào dưới đây?

A. Qủa khô không nẻ          B. Qủa khô nẻ

C. Qủa mọng           D. Qủa hạch

Câu 4: Khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy thì hạt phấn hút chất nhầy trên đầu nhụy, trương lên và nảy thành mầm

A. Chi nhị       B. Bao phấn       C. Ống phấn       D. Túi phôi

Câu 5: Dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ quả có thể chia quả thành mấy nhóm chính?

A. Nhóm quả có màu đẹp và nhóm quả có màu nâu, xám

B. Nhóm quả khô và nhóm quả thịt

C. Nhóm quả hạch và nhóm quả khô không nẻ

D. Nhóm quả khô nẻ và nhóm quả mọng

Câu 6: Cây xanh hoa có 5 cánh gân lá hình mạng là cây

A. Cây rêu     B. Cây dương xỉ

C. Cây một lá mầm      D. Cây hai lá mầm

Câu 7: Bộ phận nào của cơ thể thực vật có khả năng ngăn bụi hiệu quả nhất

A. Thân             B. Hoa       C. Tán lá        D. Hệ rễ

Câu 8: Nhóm nào dưới đây gồm hai loại thực vật có cùng kiểu gân lá hình mạng

A. Gai, tía tô       B. Râm bụt, măng

C. Bèo tây, trúc       D. Trầu không, mía

Câu 9: Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới được gọi là

A. Phôi     B. Hợp tử      C. Noãn      D. Hạt

Câu 10: Cây nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật quý hiếm ở nước ta?

A. Xà cừ      B. Bạch đàn       C. Vỏ hạt       D. Độ lớn của quả

Câu 11: Phân biệt quả khô và quả thịt dựa vào đâu

A. Vỏ quả     B. Màu sắc của quả

C. Vỏ hạt       D. Độ lớn của hạt

Câu 12: Tại sao người ta nói: “rừng cây như là lá phổi xanh” của con người?

A. Vì cây xanh quang hợp lấy vào khí cacbonic nhả khí oxi vào không khí giúp con người hô hấp

B. Vì cây xanh hô hấp hút vào khí oxi, nhả ra khí cacbonic vào không khí

C. Nhờ lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt vi khuẩn làm giảm ô nhiễm môi trường

D. A và C đều đúng

II/Phần tự luận

Câu 1:(1,5 điểm) Sau thụ tinh các bộ phận của hoa biến đổi như thế nào?

Câu 2: Phân biệt cây thuộc lớp Một lá mầm và cây thuộc lớp Hai lá mầm? Trong đó điểm khác nhau nào là chủ yếu để phân biệt?

Câu 3: Nêu nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút và hậu quả của nó? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Câu 4: Nêu hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn?