Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh

[Đề 22] Kiểm tra học kì 2 Sinh học 6: Lớp Hai lá mầm có kiểu rễ và gân lá là…
[Đề 22] Kiểm tra học kì 2 Sinh học 6: Lớp Hai lá mầm có kiểu rễ và gân lá là…
Đề số 22 - Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6: Lớp Một lá mầm có số cánh hoa là bao nhiêu trong các trường hợp sau? I. TRẮC NGHIỆM (5đ) 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng...
[Đề 21] Thi học kì 2 môn Sinh học 6: Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt Hai lá mầm (như hạt đỗ đen…) chứa ở…
[Đề 21] Thi học kì 2 môn Sinh học 6: Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt Hai lá mầm (như hạt đỗ đen…) chứa ở…
Đề số 21 - Bài kiểm tra học kì 2 môn Sinh học 6: Vai trò của thực vật đối với nguồn nước và việc hạn chế lũ lụt, hạn hán ? I. TRẮC NGHIỆM (5đ) 1.: Hãy chọn phương án trả...
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 6 Đề 20: Nhóm quả và hạt nào sau đây thích nghi với cách phát tán nhờ động vật ?
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 6 Đề 20: Nhóm quả và hạt nào sau đây thích nghi với cách phát tán nhờ động vật ?
Đề số 20 - Kiểm tra môn Sinh học lớp 6 học kì 2: Hình dạng và cấu tạo của vi khuần dinh dưỡng của vi khuẩn ? Thế nào là vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn hoại sinh...
[Đề 19] Thi học kì 2 môn Sinh học 6: Khi gieo hạt cần phải
[Đề 19] Thi học kì 2 môn Sinh học 6: Khi gieo hạt cần phải
Đề số 19 - Kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 6: Hạt của cây Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ở điểm nào ? I. TRẮC NGHIỆM (4đ) 1.: Hãy chọn phương án trả...
Đề 18 Kiểm tra Sinh học 6 học kì 2: Sự phát tán của quả và hạt là
Đề 18 Kiểm tra Sinh học 6 học kì 2: Sự phát tán của quả và hạt là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6 - Đề 18: Đã có rễ, thân, lá sống ở cạn là chủ yếu. Có bào tử. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản. Đây là đặc điểm...
Quảng cáo


Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 6 Đề 17: Cấu trúc không phải là bộ phận của phôi hạt là
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 6 Đề 17: Cấu trúc không phải là bộ phận của phôi hạt là
Đề số 17 - Kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 6: Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ. Sống ở cạn, thường là nơi ẩm ướt. Có bào tử. Bào tử nảy mầm thành cây con....
[Đề 15] Kiểm tra học kì 2 Sinh học 6: Hoa tự thụ phấn có đặc điểm
[Đề 15] Kiểm tra học kì 2 Sinh học 6: Hoa tự thụ phấn có đặc điểm
Đề số 15 - Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học 6: Học sinh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam? I.    TRẮC NGHIỆM (5đ) 1. Hãy...
[Đề 16] Thi học kì 2 môn Sinh học 6: Phôi hạt chứa một lá mầm có ở cây
[Đề 16] Thi học kì 2 môn Sinh học 6: Phôi hạt chứa một lá mầm có ở cây
Đề số 16 - Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học 6: Chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước là chủ yếu. Đây là đặc điểm của ngành nào ? I.    TRẮC NGHIỆM (3đ) Hãy chọn...
Đề 14 Đề thi học kì 2 Sinh học 6: Lí do nào dưới đây khiến rêu sống ở cạn nhưng chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt ?
Đề 14 Đề thi học kì 2 Sinh học 6: Lí do nào dưới đây khiến rêu sống ở cạn nhưng chỉ phát triển được ở môi trường ẩm...
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học 6: Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ? I.    TRẮC NGHIỆM (4đ) 1. Hãy chọn phương án trả lời...
[Đề 13] Bài kiểm tra học kì 2 Sinh học 6: Thụ phấn là hiện tượng nào dưới đây ?
[Đề 13] Bài kiểm tra học kì 2 Sinh học 6: Thụ phấn là hiện tượng nào dưới đây ?
Đề số 13 - Kiểm tra môn Sinh học lớp 6 học kì 2: Quyết cổ đại phát triển mạnh tạo thành những rừng dương xỉ thân gỗ lớn trong điều kiện khí hậu Trái Đất như thế nào? I.    TRẮC...

Đề & bài tập hay