Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi cuối kì 2 môn Sinh lớp 6 năm 2019: Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô

Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô… trong đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 – 2020

Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu1: Đặc điểm của cây sống ở sa mạc:

A. Thân mọng nước       B. Rễ ăn sâu hoặc lan rộng

C. Lá nhỏ hoặc biến thành gai       D. Cả 3 ý trên

Câu 2: Những điều kiện bên ngoài , bên trong nào cần cho hạt nẩy mầm:

A. Không khí                   B. Nước        C. Nhiệt độ

D. Chất lượng hạt giống  E. A, B và C   F. Cả A, B, C và D

Câu 3: Phải làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt nhằm mục đích:

A. Diệt cỏ dại                           B. Diệt sâu bọ

C. Làm cho đất thoáng khí         D. Cả 3 ý trên

Câu 4: ? Quả và hạt có những cách phát tán nào?

A. Tự phát tán      B. Nhờ Động vật

Advertisements (Quảng cáo)

C. Nhờ con người           D. Cả 3 ý trên

Câu 5: Hạt gồm những bộ phận nào?

A. Vỏ, phôi, rễ mầm, thân mầm, lá mầm

B. Vỏ, chất dinh dưỡng dự trữ

C. Phôi, chất dinh dưỡng dự trữ

D. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ

Câu 6: Cây hai lá mầm là cây:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Cây chỉ có 2 lá.                    B. Quả của cây có 2 hạt

C. Phôi của hạt có 2 lá mầm          D. Cây có 2 mầm

II.Tự luận

Câu 7: Nêu các đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió .

Câu 8: Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô

Câu 9: Tại sao rêu chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Câu 10: Phân biệt lớp 2 lá mầm và lớp một lá mầm .

Advertisements (Quảng cáo)