Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Thi cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 7 năm 2020 Phòng GD Quế Võ: Quang trung đại phá quân Thanh năm 1789 diễn ra như thế nào?

CHIA SẺ

Chi tiết đề thi cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 7 năm học 2019 – 2020 của Phòng GD & ĐT Quế Võ, đề thi gồm 2 câu hỏi tự luận như sau:

Câu 1: (4 điểm)

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)?

Câu 2: (6 điểm)

Quang trung đại phá quân Thanh năm 1789 diễn ra như thế nào?