Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Chia sẻ đề thi cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 6 trường THCS Xuân Tỉnh 2020: Cho biết ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Xuân Tỉnh, đề thi gồm 3 câu tự luận như sau:

Câu 1: (3 điểm)

Cho biết ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta

Câu 2: (3 điểm)

Trình bày được hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ?

Câu 3: (4 điểm)

Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938