Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Chia sẻ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh 2020: Tìm số nguyên tố p sao cho 2p+1 và 2p+5 đều là các số nguyên tố

CHIA SẺ

Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức kiểm tra kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021, đề thi gồm 4 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận dưới đây

 B. Tự luận 

Bài 3 (1,5 điểm) Lớp 6A có tất cả 36 học sinh. Cô giáo muốn chia đều số học sinh vào các nhóm để chơi trò chơi. Hỏi cô giáo có mấy cách chia nhóm, cho biết số học sinh của mỗi nhóm trong từng cách chia đó? (Biết số nhóm lớn hơn 2 và bé hơn 6)

Bài 4 (2,5 điểm) Cho điểm B nằm giữa đường thẳng xy. Trên tia Bx lấy điểm A, trên tia By lấy hai điểm C, D sao cho điểm C nằm giữa hai điểm B và D

a, Trên hình vẽ có bao nhiêu tia gốc A? Hãy kể tên các tia đó

b, Lấy điểm E ∉ xy. Khi đó kẻ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm đã cho? (các đường thẳng trùng nhau chỉ tính một lần). Vẽ hình và kể tên các đường thẳng đó

c, hai tia BA và BD có đối nhau không? Vì sao?

Bài 5 (0.5 điểm) Tìm số nguyên tố p sao cho 2p+1 và 2p+5 đều là các số nguyên tố