Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Khảo sát môn Toán giữa học kì 1 lớp 6 trường THCS Nguyễn Trãi: Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. So sánh hai đoạn thẳng AC và CB nếu: CB = 3cm

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 môn Tóa lớp 6 của trường THCS Nguyễn Trãi, mời các em cùng tham khảo chi tiết

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính

a, 253 – 137 + 25           b, 418 – 259 – 31

c, 36.68 + 64.68            d, 39.113+87.39

e, 13.3³ + 17.3³             f, 76 – [26+(16-2.7)³]

Câu 2 (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết

a, (x – 35) – 120 = 0        b, 310 – (118 – x) = 217

c, 2x – 128 = 2³.3²          d, 4x³ + 12 = 120

Bài 3: (3.5 điểm)

1. Cho các số 3476, 1254, 3261, 4735, 6420

a, số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b, số nào chia hế cho 5 mà không chia hết cho 2?

c, số nào chia hết cho cả 2 và 5?

Câu 4 (1,5 điểm)

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. So sánh hai đoạn thẳng AC và CB nếu:

a) CB = 3cm

b) CB = 4cm