Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

[THCS Vũ Sơn] thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6: Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp bất kì luôn chia hết cho 3

CHIA SẺ

Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp bất kì luôn chia hết cho 3… được trích trong đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Vũ Sơn.

A. Trắc nghiệm (2 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Đùn ghi Đ, sai ghi S

a, tập hợp M={1;3} có 4 tập con

b, giá trị của 2³ là 2.3 = 6

c, số tự nhiên của tận cùng là 0 thì chia hế cho cả 2 và 5

d, tổng của ba số tự nhiên liên tiếp bất kì luôn chia hết cho 3

Bài 2: (1 điểm) cho hình vẽ sau

a, số đoạn thẳng trên hình vẽ là

a. 6       b, 12       c. 8        d. đáp số khác

b, điểm B thuộc tia nào trong các tia sau đây

a. tia CD     b. tia AB       c. tia đối của tia CD      D. cả B và C

c. trên hình vẽ, tia đối của tia BC là

a. tia BA         B. tia BD         C. tia tia DC      đ. tia CD

d, trên hình vẽ, tia nào trùng với tia CB

a. tia CA     b. tia AC          c. Tia DB         d. tia BD