Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Hồng Dương: Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho AC = 5 cm; BC = 3 cm. Tính AB ?

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau tham khảo đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 được trường THCS Hồng Dương tổ chức thi, đề thi gồm 4 câu dưới đây.

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính

a,  19.64 + 36.19

b,  22.3 – ( 110+ 8 ) : 32

c, 150 – [ 102 – (14 – 11).20070

Câu 2: (3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:

a,  41 – (2x – 5) = 18

b, 2x . 4 = 128

c, x 11 và 13 <  x  <  47

Câu 3: (3 điểm)

Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho AC = 5 cm; BC = 3 cm.

a, Tính AB ?

b, Trên tia đối của tia BA, lấy điểm D sao cho BD = 5 cm. Giải thích tại sao tia BD và  tia BC trùng nhau.

c, Chứng tỏ rằng : AB = CD.

Câu 4: (1 điểm) Tìm số tự nhiên n biết:

  n + 4  n + 1