Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Nhân Mỹ: Cho các số sau: 24; 35; 303; 1746; 83; 2014; 1980. Viết tập hợp A các số chia hết cho 2 trong các số đã cho ở trên

CHIA SẺ

Chia sẻ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Nhân Mỹ, đề thi gồm 5 bài tự luận

Câu 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) 66 + 2013 + 34

b) 5 . 79 . 4 . 2 . 25

c) 5 . 23 + 711 : 79 – 12013

d) 400 : {5 [360 – (290 + 2 . 52)]}

Câu 2 (1,5 điểm): Tìm số tự nhiên x biết.

a) x +25 = 40

b) 215 – 2 (x +35) = 15

c) (2x – 3)3 = 125

Câu 3 (1,5 điểm): Cho các số sau:

24; 35; 303; 1746; 83; 2014; 1980

a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 2 trong các số đã cho ở trên

b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 3 trong các số đã cho ở trên

c) Tập hợp B có là tập con của tập hợp A không? Vì sao?

Câu 4 (3 điểm): Vẽ hình theo cách diễn đạt sau (chú ý: Vẽ trên cùng một hình)

a) Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Vẽ điểm A Î Ox, điểm B Î Oy,

b) Viết tên các tia trùng với tia Oy

c) Hai tia Bx và Oy có đối nhau không? Vì sao?

d) Lấy điểm M Ï Vẽ đoạn thẳng MA, tia MO, đường thẳng MB

Câu 5 (1 điểm): Chứng minh rằng:

M = 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2⋮6