Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

[THCS Tống Văn Trân] kiểm tra môn Toán giữa học kì 1 lớp 6: Cho OA và OB là hai tia đối nhau, C là điểm nằm giữa hai điểm O và B. Kết luận nào sau đây là đúng?

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 được trường THCS Tống Văn Trân tổ chức thi.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp A = {2,4,6} kết luận nào sau đây là sai:

a. A⊂{2,4,6}      b. 6∈A      C. {0,2,4} ⊂A       D. 0∉A

Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = {x∈N/x=2.k;k∈N và k≤4}

A. 0    B. 4        C. 5        D. 6

Câu 3: Kết quả của phép tính 3².2²

A. 5^4       B. 5²        C. 6^4        D. 36

Câu 4: Biết (x-18) chia hết cho 6 và 18<x≤24. giá trị của x là:

a, 24      b, 20       c, 22          d, 52

Câu 5: giá trị của x để (32 – x) là số liền trước của số 21

A. 12      B. 20      C. 22      D. 52

Câu 6: giá trị của x thỏa mãn x^100 = 1^x là:

a. x∈R       b. 1        c. 0        d. 1;0

Câu 7: Điểm M nằm giữa hai điểm N và P. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tia MN và NM là hai tia trùng nhau

B. Tia NM và NP chỉ có một điểm chung

C. Tia MN và MP là hai tia trùng nhau

D. Điểm N thuộc tia PM

Câu 8: Cho OA và OB là hai tia đối nhau, C là điểm nằm giữa hai điểm O và B. Kết luận nào sau đây là đúng

a. điểm 0 và A nằm khác phía đối với điểm C

b. 0  và B nằm cùng phía đối với A

c. A và C nằm khác phía đối với B

d. A và B nằm cùng phía đối với O

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a. 21.78 + 21.23 – 21

b. 1033-3.{250:[24+(2^4 – 60:4)^5]}

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết

a. 3.x + 15 = 75

b. 21 – 3.(x – 2) = 18