Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Tân Viên] thi học kì 2 lớp 8 môn Địa: Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta

CHIA SẺ

Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta… trích trong đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Địa lớp 8 trường THCS Tân Viên.

Trắc nghiệm(2đ)

Câu 1. Loài người xuất hiện trên TĐ vào giai đoạn nào?

A. Cổ kiến tạo.

B. Tân kiến tạo.

C. Tiền Cam bri.

D. Cổ trung sinh của cổ kiến tạo.

Câu 2. Giai đoạn tân kiến tạo mỏ bô xít được hình thành ở vùng nào của nước ta?

A. Tây Nguyên

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 3. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam vì:

A. 3/4 đồi núi tập trung ở phía bắc.

B. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ đất liền.

C. Địa hình đồng bằng chiếm 1/4 diện tích.

D. 85% địc hình nước ta là đồi núi thấp.

Câu 4. Mùa lũ trên các sông Bắc Bộ bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

A. Từ tháng 9 đến tháng 12.

B. Từ tháng 6 đến tháng 10.

C. Từ tháng 7 đến tháng 11

D. Từ tháng 5 đến tháng 12

Câu 5. Sông nào sau đây không thuộc sông vùng Bắc Bộ

A. Sông Hồng.

B. Sông Thái Bình.

C. Sông Kỳ Cùng.

D. Sông Mã.

Câu 6. Mùa lũ trên sông Trung Bộ tập trung từ tháng 9 đến tháng 12 do:

A. Sông ngắn và dốc.

B. Sông có dạng nan quạt.

C. Mùa mưa lệch về mùa thu đông.

D. Sông chảy theo hướng tây bắc- đông nam.

Câu 7. Đất phù sa thích hợp trồng lúa nước và hoa màu vì:

A. Đất này chua, giàu mùn, nhiều sét.

B. Đất màu đỏ vàng, có độ phì cao.

C. Đất tơi xốp, giàu mùn và giữ nước tốt.

D. Các hợp chất trong đất dễ tích tụ thành kết von hoặc đá ong hóa.

Câu 8. Câu nào sau đây nói về vai trò của đất?

A. Không tấc đất cắm dùi.

B. Tấc đất tấc vàng.

C. Đất chăng dây, cây cắm sào.

D. Đất có lề, quê có thói.

Tự luận (8đ)

Câu 1 (2đ): Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam?

Câu 2 (2đ): Tìm một số nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta? Theo em chúng ta cấn có biện pháp gì để bảo vệ tài nguyên rừng?

Câu 3: (4đ): Dựa vào bảng số liệu sau: (Đơn vị: %)

Các nhóm đất chính Diện tích đất tự nhiên
Đất feralit đồi núi thấp 65
Đất mùn miền cao 11
Đất phù sa 24

a. Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta

b. Nhận xét về cơ cấu sử dụng các loại đất chính của nước ta.