Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Phan Bội Châu 2019: Em hãy cho biết thời gian lúc 13:00 thứ sáu ở TPHCM thì tại Pari là lúc mấy giờ?

CHIA SẺ

Trường THCS Phan Bội Châu tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019, đề thi chi tiết tại đây…Em hãy cho biết thời gian lúc 13:00 thứ sáu ở TPHCM thì tại Pari là lúc mấy giờ?

Bài 1: Thực hiện phép tính (3đ)

a, 3^19:3^16 + 5².2³ – 1^2019

b, 109.37 – 37.10 + 37

c, 456 – [9³ – (8² – 3².7)^2019] : 2³

Bài 2: Tính số tự nhiên x, biết

a, 125 + 3x = 251       b (13+3x).5^13 = 5^9.5^6

c, 147 – 7(x-13) = 98

Bài 3: Vy (sinh sống tại TP.HCM, Việt Nam) và Alice (sinh sống tại TP Pari, Pháp) thường liên lạc với nhau bằng cách nói chuyện qua facebook. Họ cần truy cập mạng cùng một thời gian để có thể nói chuyện với nhau. Để chọn thời gian thích hợp, Vy quan sát múi giờ trên thế giới như sau:

Tại Pari, Pháp 17:00 Thứ sáu

Tại TPHCM, Việt Nam 22:00 Thứ sáu

a, Em hãy cho biết thời gian lúc 13:00 thứ sáu ở TPHCM thì tại Pari là lúc mấy giờ?

b, Vy và Alice không thể nói chuyện trong khoảng thời gian 7h sáng đến 16h chiều theo giờ địa phương (tại địa phương mình đang sống) vì họ phải đến trường và từ 23h đêm đến 7h sáng hôm sau vì đó là thời gian họ nghỉ ngơi. Em hãy vẽ lại bảng sau vào giấy làm bài và điền thời gian thích hợp theo giờ địa phương mà Vy và Alice có thể nói chuyện với nhau

Địa điểm Thời gian thích hợp
TPHCM  
TP. Pari