Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Kiểm tra kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 Sở GD Bắc...

Kiểm tra kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 Sở GD Bắc Ninh Tính độ dài đoạn thẳng AB

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2018 – 2019 của sở giáo dục Bắc Ninh: Lấy điểm C trên tia Ox sao cho AC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OC?

UBND TỈNH BẮC NINH        ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Năm học: 2018 – 2019

Môn: Toán – Lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

1. (2đ)

Thực hiện các phép tính sau:

a. 148 + 123 + 52 + 377

b. 59 : 57 + 12.3 + 70

c. 87.23 + 13.93 + 70.87

d. 102 – [50: (56 : 54 – 3.5)]

2. (2,5đ)

Tìm số tự nhiên x biết:

a. 91 – 3x = 61

- Quảng cáo -

b. (2x – 24) . 83 = 85

c. 2x + 1 = 32

d. 570 + x chia hết 3 và 17 ≤ x ≤ 20

3. (2đ)

Hai bạn Minh và Ngọc thường đến thư viện đọc sách. Minh cứ 12 ngày đến thư viện một lần, Ngọc 15 ngày một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả hai bạn lại cùng đến thư viện?

4. (3đ)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

c. Lấy điểm C trên tia Ox sao cho AC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OC?

5. (0,5đ)

Cho A = 3 + 32 + 33 + 34 + … + 325. Tìm số dư khi chia A cho 40.