Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Bế Văn Đàn Chứng minh ba điểm B, D, M thẳng hàng

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7  năm học 2018 – 2019 trường THCS Bế Văn Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội: Gọi K là giao điểm của tia ED và tia BA. Chứng minh AK = EC.

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA                ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7

TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN        NĂM HỌC 2018 – 2019

Thời gian làm bài 90 phút. Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra

I.TRẮC NGHIỆM: Em hãy chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài làm:

1. Biết √x = 2 thì giá trị của x2 là:

A.4        B.8       C. 2         D. 16

2. Cho 5/x = -2/3 thì giá trị của x là:

A.. -10/3      B. -7,5      C. 2/3          D. 15/2

3. ∆ABC có góc C = 700; góc ngoài tại đỉnh A bằng 1300 thì số đo góc B bằng bao nhiêu?

A.500          B. 600          C. 700       D. 800

4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x là:

A. A[-3/4; -3/2]           B. B (0; 2)     C. C (-1/2; 1)      D. D(-2; 0)

II. TỰ LUẬN:

1. Thực hiện các phéo tính sau (hợp lý nhất có thể):

a. 15/29 + 8/7 + 14/29 – 5/35       b. (-2/3)2 . 4/11 + 7/11 . (-2/3)2

c. (-4)2 . (3/4 – 0,25) – (3. ½ – 1. ½) – √16

2. Tìm x biết:

a. -2/3 : x + ¾ = -7/12        b. |1/2 + x| – (-1/3)2 = 1

c. (x + 6)/15 = (5 – x)/7

3.

a. Viết tọa độ các điểm A; B; C; D trong hình bên

b. Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và biểu diễn các điểm sau trên hệ trục Oxy vừa vẽ: M (-3; -1); N (2; 3)

4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Phân giác góc B cắt AC tại D.

a. Chứng minh ∆ABD = ∆EBD và DE ⊥ BC

b. Gọi K là giao điểm của tia ED và tia BA. Chứng minh AK = EC.

c. Gọi M là trung điểm của KC. Chứng minh ba điểm B, D, M thẳng hàng.

5. Tìm các số a, b, c không âm thỏa mãn a + 3c = 8; a + 2b = 9 và tổng a + b + c có giá trị lớn nhất.