Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Võ Xán 2020: Học sinh của một trường THCS khi xếp hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó biết rằng số học sinh trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra đánh giá chấ lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Võ Xán, đề thi gồm 5 bài tự luận như sau:

Bài 1: (2 điểm) Cho hai tập hợp M = {x∈N/1≤x≤10} và N = {x∈N*/x<6}

a, Viết các tập hợp M và tập hợp N bằng cách liệt kê các phần tử?

b, tập hợp M có bao nhiêu phần từ

c, điền các kí hiệu ∈, ∉, ⊂ vào các ô vuông sau:

 M       10 M      0  N      N  M

Bài 2: (3 điểm) thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a, 19.63 + 36.19 + 19             b, 7² – 36 : 3²

c, 4.17.25              d, 476 – {5.[409 – (8.3 – 21)² – 1724}

Bài 3: (2 điểm) Học sinh của một trường THCS khi xếp hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó biết rằng số học sinh trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh

Bài 4: (2 điểm) vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm 0 nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox

a. viết tên các tia trùng với tia Oy

b. hai tiaa Nx và Oy có đối nhau không? Vì sao

c. Tìm tia đối của tia My

d. Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Đó là những đoạn thẳng nào?

Bài 5:(1 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn: 5n+14 chia hết cho n+2