Trang chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Địa...

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lớp 6 trường THCS Hợp Hóa 2015

Chia sẻ

Thầy cô và các em tham khảo Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lí lớp 6: Trái Đất có những chuyển động quay nào? Nêu những hệ qủa của mỗi chuyển động.

TRƯỜNG THCS HỢP HÓA

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Địa Lí – Lớp 6

Thời gian làm bài 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3điểm)

Khoanh vào chữ cái đầu câu của đáp án đúng nhất:

1: Bán kính của Trái Đất là bao nhiêu?

A. 6073 km                                           
B.6037 km

B.6370 km                                            
D.6307 km

2: Trái Đất gồm mấy lục địa?

A. 3                                                       
B.4

B.5                                                        
D.6

3: Bề mặt Trái Đất được phân chia thành mấy khu vực giờ?

A. 24                                                    
B.25

C.26                                                     
D.27

4: Trong ngày Hạ chí vị trí nào của Trái Đất ngả về phía Mặt trời?

A. Nửa cầu Bắc                              
B.Nửa cầu Nam

C.Tây  bán cầu                              
D.Đông bán cầu.

5: Dựa vào độ cao người ta phân chia thành mấy loại núi?

A. 1                                        
B.2

B.3                                        
D.5

6: Nội lực sinh ra những hiện tượng nào?

A. Núi lửa, xói mòn, phong hóa       B.Xâm thực, động đất, xói mòn

C.Sóng thần, động đất, núi lửa    
D.Núi lửa, xói mòn, phong hóa.

Phần II: Tự luận (7điểm)

7: (4điểm)

Trái Đất có những chuyển động quay nào? Nêu những hệ qủa của mỗi chuyển động.

8: (3điểm)

Nội lực, ngoại lực là gì? Nêu tác động của nội lực và ngoại lực?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 

NĂM HỌC 2015 – 2016

I. TRẮC NGHIỆM  (3 Điểm)

Câu 1

Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

Câu 6

C

D A A C

B

Mỗi đáp án đúng được 0,5đ

Quảng cáo

Quảng cáo

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

7 (4,0đ) Trái đất có 2 chuyển động quay:

– Chuyển động tự quay quanh trục tưởng tượng

– Chuyển động này sinh ra các hệ quả:

+ Hiện tượng có ngày và đêm luân phiên nhau

+ Hiện tượng lệch hướng các chuyển động

Ở nửa cầu Bắc các chuyển động lệch sang Phải

Ở nửa cầu Nam các chuyển động lệch sang Trái

– Chuyển động quay quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hình elip gần tròn

– Các hiện tượng được sinh ra từ chuyển động này:

+ Hiện tượng ngày – đêm dài ngắn theo mùa.

+ Hiện tượng các mùa trong năm

Hai mùa chính: mùa Hè, mùa Đông

Hai mùa chuyển tiếp: Mùa Thu, mùa Xuân

 

 

 

 

0,5đ

0,5đ

 

 

 

 

 

0,5đ

0,5đ

8 (3,0đ) –    Nội lực là lực sinh ra từ trong lòng Trái Đất.

–     Ngoại lực là lực sinh ra từ bên ngoài Trái Đất.

–   Nội lực sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa, sóng thần.

–  Ngoại lực gây ra xâm thực, sói mòn, sạt lở,…

0,75đ

0,75đ

0,75đ

 

0,75đ