Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi môn Văn cuối học kì I lớp 6: Lý do quan trọng nhất của việc vay mượn từ trong Tiếng Việt là gì?

CHIA SẺ

Lý do quan trọng nhất của việc vay mượn từ trong Tiếng Việt?; Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ? … trong Đề thi môn Văn cuối học kì I lớp 6

I.TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)(Mỗi câu trả lời đúng đạt: 0,5 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng (câu 1 – câu 4)

Câu 1. (0,5 điểm) Truyền thuyết là gì?

A. Câu chuyện hoang đường.

B.Câu chuyện với những yếu tố hoang đường nhưng có liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử của một dân tộc.

C. Lịch sử dân tộc, đất nước được phản ánh chân thực trong các câu chuyện về một hay nhiều nhân vật lịch sử.

D. Cuộc sống hiện thực được kể lại một cách nghệ thuật.

Câu 2. (0,5 điểm) Nhân vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì Vua Hùng dựng nước.

A. Chống giặc ngoại xâm.                 B. Đấu tranh, chinh phục thiên nhiên.

C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn học.     D. Giữ gìn ngôi vua.

Câu 3: (0,5 điểm) Lý do quan trọng nhất của việc vay mượn từ trong Tiếng Việt?

A. Tiếng Việt chưa có từ biểu thị, hoặc biểu thị không chính xác.

B. Do có một thời gian dài bị nước ngoài đô hộ áp bức

C. Tiếng Việt cần có sự vay mượn để đổi mới và phát triển

D. Nhằm làm phong phú vốn từ Tiếng việt

Câu 4: (0,5 điểm) Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ?A. Nghĩa của từ là sự vật mà từ biểu thị

B. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị

C. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị

D. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị.

* Điền dấu X vào ô vuông sau mỗi câu trả lời đúng

Câu 5: (0,5 điểm) Văn bản tự sự có những ngôi kể nào?

A. Ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ hai

B. Ngôi kể thứ hai và ngôi kể thứ ba

C. Ngôi kể thứ ba và ngôi kể thứ tư

D. Ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba

Câu 6: (0,5 điểm) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp về dàn bài văn tự sự.

Cột A Cột B
A1: Mở bài

A2: Thân bài

A3: Kết bài

B1: Kể diễn biến của sự việc

B2: Kể kết cục một sự việc

B3: Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Truyện Thạch Sanh có những chi tiết kì lạ nào?

Câu 2. (5 điểm) Kể lại câu chuyện Thánh Gióng bằng lời văn của mình.


Đáp án đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 môn Ngữ văn

I. Phần trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu Nội dung trả lời Điểm
1

2

3

4

5

6

B

C

A

D

D

A1 – B3

A2 – B1

A3 –  B2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần tự luận

Câu 1 (2,0 điểm): Học sinh trả lời được các ý sau:

* HS chỉ ra được các chi tiết kì lạ trong truyện Thạch Sanh như sau:

 • Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh vừa bình thường vừa khác thường: Ước mơ về người bình thường cũng là người có phẩm chất và tài năng khác lạ.
 • Cung tên vàng: Đấu tranh chống cái ác, bảo vệ người bị hại.
 • Tiếng đàn thần: Niềm tin về đạo đức và công lý xã hội.
 • Niêu cơm thần kì: Thể hiện tấm lòng nhân đạo và tư tưởng yêu hòa bình.

Câu 2 (5,0 điểm):

 • Yêu cầu hình thức (1,0 điểm)
  • Bài viết có bố cục chặt chẽ, rõ ràng, sắp xếp hệ thống mạch lạc, chính xác, có sức thuyết phục.
  • Đoạn văn, câu văn trôi chảy, gọn, từ ngữ chính xác, không sai lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, sach đẹp.
 • Yêu cầu nội dung (4,0 điểm)
  • MB: giới thiệu nhân vật Thánh Gióng đánh giặc Ân vào thời Hùng Vương thứ 6
  • TB:
   • Thánh Gióng ra đời kì lạ
   • câu nói đầu tiên kí lạ
   • lớn lên kì lạ
   • đánh tan giặc Ân càng kì lạ
   • bay lên trời càng kì lạ hơn nữa
   • dấu tích chiến công còn in trên quê hương
  • KB: Vua nhớ công ơn phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay tại quê nhà.

* Chú ý: Tuỳ theo bài làm của học sinh mà giám khảo cho điểm phù hợp.