Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi cuối học kì I môn Văn lớp 6 năm 2018: Nhập vai một nhân vật trong truyện “Thánh Gióng” và kể lại câu chuyện

CHIA SẺ

Nhập vai một nhân vật trong truyện “Thánh Gióng” và kể lại câu chuyện … trong Thi cuối học kì I môn Văn lớp 6 năm 2018

Đề bài

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu 1: Dòng nào nêu đúng nhất các truyện cổ tích con đã được học và đọc thêm?

A. Thánh Gióng; Em bé thông minh; Thạch Sanh; Sọ Dừa.

B. Cây bút thần; Thánh Gióng; Ông lão đánh cá và con cá vàng; Sọ Dừa.

C. Thạch Sanh; Sọ Dừa; Em bé thông minh; Cây bút thần.

D. Ông lão đánh cá và con cá vàng; Sọ Dừa; Thạch Sanh; Sự tích Hồ Gươm.

Câu 2: Trong các nhận định sau, nhận định nào nói đúng nội dung truyện “Treo biển”?

A. Đề cao ân nghĩa trong đạo làm người.

B. Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người.

C. Phê phán những người thiếu chủ kiến, ba phải.

D. Phê phán sự tham lam bội bạc của con người.

Câu 3: Dòng nào sau đây không có trong định nghĩa truyện trung đại?

A. Là những truyện mang đậm tính giáo huấn, triết lí.

B. Là những truyện có cốt truyện đơn giản, mang ý nghĩa sâu sắc.

C. Là những truyện được truyền miệng trong dân gian.

D. Là những truyện được viết trong thời trung đại (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX).

Câu 4: Câu nào dưới đây có số từ?

A. Mấy tháng nghỉ hè đã trôi qua.

B. Tất cả chúng tôi đều thích thầy giáo mới.

C. Sau ba hồi trống dài, học sinh dưới sân trường đều tập trung đi vào lớp.

D. Đôi bạn ấy ngồi cạnh nhau trong các buổi học.

Câu 5: Dòng nào sau đây là cụm tính từ ?

A. Những cành hoa tươi thắm

B. Đen như cột nhà cháy

C. Một màu đen huyền bí

D. Đùng đùng nổi giận

Câu 6: Nhận xét nào sau đây không đúng với dạng văn kể chuyện tưởng tượng?

A. Không được tưởng tượng tùy tiện mà phải dựa vào thực tế.

B. Kể đúng như câu chuyện có trong thực tế bằng lời văn của mình.

C. Xác định rõ ý nghĩa, mục đích của truyện

D. Sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa phù hợp

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho những câu thơ sau: “Một ngôi sao, chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.”

(Tiếng ru – Tố Hữu)

a) Có các số từ nào trong những câu thơ trên?

b) Việc sử dụng những số từ ấy có tác dụng nhấn mạnh điều gì trong lời thơ?

c) Xác định một cụm động từ trong các câu thơ.

Câu 2 (1,5 điểm). Trong chương trình Ngữ văn 6 kì I, em đã được học những câu chuyện sâu sắc về nội dung và giàu giá trị nghệ thuật. Hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) nêu cảm nhận của con về truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi”.

Câu 3 (4 điểm). Chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Kể về một người gần gũi, thân quen với em ở trường lớp (bạn bè, thầy cô giáo, cô phụ trách bán trú, bác bảo vệ, bác lao công…).

Đề 2: Nhập vai một nhân vật trong truyện “Thánh Gióng” và kể lại câu chuyện.