Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Kiểm tra cuối học kì 1 môn Sử lớp 7 năm 2019: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?.. trong đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Lịch Sử lớp 7.

Phần 1: Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án em cho là chính xác

Câu 1: Ph. Ma – gien – lăng là người đầu tiên đã:

A. Tìm ra Châu Âu      B. Đến Ấn Độ     C. Đến Châu Úc     D. Đi vòng quanh trái đất

Câu 2: giấy viết, nghề in, la bàn thuốc súng được gọi là:

A. Tứ đại phát minh    B. Tứ quý thời đại

C. Tứ tử anh đào     D. Tứ công thời cuộc

Câu 3: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế, đặt tên nước là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Đại Việt     B. Đại Cồ Việt    C. Đại Nam     D. Đại Ngu

Câu 4: Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long năm

A. 1009     B. 1010     C. 1054    D. 1075

Câu 5: Em hãy cho biết câu nói “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là của:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Trần thủ độ      B. Trần Quốc Tuấn    C. Trần Quốc Toản     D. Trần Quang Khải

Câu 6: Em hãy cho biết câu nói “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai?

A. Trần Thủ Độ      B. Trần Quốc Tuấn     C. Trần Quốc Toản     D. Trần Quang Khải

Phần II. Phần Tự Luận (7 điểm)

Câu 1: Cách đánh độc đáo sáng tạo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống (1075 – 1077) được thể hiện như thế nào?

Câu 2: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

Câu 3: Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

Advertisements (Quảng cáo)