Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Lý Chương 2 Nhiệt học lớp 6 15 phút: Em hãy giải thích vì sao tôn lợp mái nhà lại được làm theo dạng gợn sóng?

CHIA SẺ
Em hãy giải thích vì sao tôn lợp mái nhà lại được làm theo dạng gợn sóng?; Một băng kép được cấu tạo bởi hai vật liệu L1, L2 có độ dãn nở vì nhiệt khác nhau, hàn dính lại nhau, … trong Kiểm tra Lý Chương 2 Nhiệt học lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Một băng kép được cấu tạo bởi hai vật liệu L1, L2 có độ dãn nở vì nhiệt khác nhau, hàn dính lại nhau, khi nung nóng thì băng kép cong về phía L2. Vậy lớp L1 dân nở nhiều hay ít hơn lớp L2?

2. Em hãy giải thích vì sao tôn lợp mái nhà lại được làm theo dạng gợn sóng?

3. Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống:

a. Sự co dãn vì nhiệt nếu bị … có thể gây ra … Vì thể mà ở chỗ tiếp nổi của 2 đầu thanh ray phải để … , một đầu cầu thép phải đặt trên …

b. Băng kép gồm 2 thanh … có bản chất được tán chặt vào với nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh, do 2 kim loại khác nhau thì … khác nhau nên băng kép bị … Do đó người ta ứng dụng tính chất này vào việc …

4. Tại sao người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế mà không chọn nước?

5. Nhiệt độ nước đá đang tan và nhiệt độ hơi nước đang sôi lần lượt là bao nhiêu trong thang: Xen-xi-ut. Kenvin.


1. Lớp Li nở vì nhiệt nhiều hơn lớp L2.

2. Tôn lợp mái nhà được làm theo dạng gợn sóng vi làm như vậy khi bị nóng hoặc lạnh thì tôn dễ co dãn, không làm bật các đinh đóng.

3. a. Sự co dãn vì nhiệt nếu bị giữ lại có thể gây ra một lực rất lớn. Vì thế mà ở chỗ tiếp nối của 2 đầu thanh ray phải để hờ một khoảng nhỏ, một đầu cầu thép phải đặt trên những con lăn.

 b. Băng kép gồm 2 thanh kim loại có bản chất khác nhau được tán chặt với nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh, do 2 kim loại khác nhau thì dãn nở vì nhiệt khác nhau nên băng kép bị cong đi. Do đó người ta ứng dụng tính chất này vào việc tạo ra các rơle nhiệt

4.    Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế mà không chọn nước vì nhiệt độ nóng chảy của chúng thấp, còn nước lại có nhiệt độ nóng chảy khá cao và có một khoảng từ 0°c đến 4°c dãn nờ không theo quy luật.

5. + Trong thang: Xen-xi-ut nước đá đang tan và nhiệt độ hơi nước đang sôi lần lượt là 0°C và 100°C.

+ Trong thang Ken-vin: nước đá đang tan và nhiệt độ hơi nước đang sôi lần lượt là 273°K và 373°K.