Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Vật Lý lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật Lý lớp 6

Kiểm tra Lý Chương 1 Cơ học lớp 6 15 phút: Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6, cần chọn thước nảo trong các thước sau đây?
Kiểm tra Lý Chương 1 Cơ học lớp 6 15 phút: Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6, cần chọn thước nảo trong các thước...
Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6, cần chọn thước nảo trong các thước sau đây?; GHĐ của thước là gì? ... trong Kiểm tra Lý Chương 1 Cơ học lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp...
Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học lớp 6: Người ta sử dụng đơn vị đo độ dài là gì?
Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học lớp 6: Người ta sử dụng đơn vị đo độ dài là gì?
Người ta sử dụng đơn vị đo độ dài là gì?; Kết luận nào đúng khi nói về GHĐ và ĐCNN của thước dưới đây ? ... trong Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học lớp 6. Xem Đề và...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học: ĐCNN của thước là gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học: ĐCNN của thước là gì?
ĐCNN của thước là gì?; Để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình tràn, người ta thả chìm vật đó vào bình tràn đầy nước, khi đó thể tích của vật bằng ... trong Đề kiểm...
Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học: Một hồ bơi có chiều rộng l0m, chiều dài 50m, chiều cao l,5m, Tính thể tích nước chứa trong hồ bơi?
Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học: Một hồ bơi có chiều rộng l0m, chiều dài 50m, chiều cao l,5m, Tính thể tích nước chứa...
Một hồ bơi có chiều rộng l0m, chiều dài 50m, chiều cao l,5m. Tính thể tích nước chứa trong hồ bơi? ... trong Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ...
Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học 6: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?
Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học 6: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?
Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?; Để đo chiều dài của một vật (ước lượng khoảng hơn 30cm), nên chọn thước nào trong các thước đã cho sau đày? ......
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học: GHĐ của thước và ĐCNN của thước là gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học: GHĐ của thước và ĐCNN của thước là gì?
GHĐ của thước và ĐCNN của thước là gì?; chiều rộng của cuốn sách giáo khoa? ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1. GHĐ...
Đề kiểm tra môn Lý 15 phút lớp 6 Chương 1 Cơ học: Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 450 gam số đó cho biết gì?
Đề kiểm tra môn Lý 15 phút lớp 6 Chương 1 Cơ học: Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 450 gam số đó cho biết gì?
Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 450 gam số đó cho biết gì?; Một cân đòn có ĐCNN là 1g. Cách ghi khối lượng của một vật nào là đúng trong các cách ghi dưới đây? ... trong Đề kiểm...
Chia sẻ đề kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học: Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng?
Chia sẻ đề kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học: Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng?
Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng?; Đơn vị nào trong các đơn vị sau đây không dùng để đo khối lượng? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Lý lớp 6 15...
Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học: Trên vỏ gói bimbim ghi khối lượng tịnh 20g, con số đó cho chúng ta biết điều gì?
Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học: Trên vỏ gói bimbim ghi khối lượng tịnh 20g, con số đó cho chúng ta biết điều gì?
Trên vỏ gói bimbim ghi khối lượng tịnh 20g.Con số đó cho chúng ta biết điều gì? ... trong Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây A. TRẮC NGHIỆM. 1....
Kiểm tra 15 phút Lý lớp 6 Chương 1: Phương án nào dưới đây chỉ lượng chất chứa trong một vật?
Kiểm tra 15 phút Lý lớp 6 Chương 1: Phương án nào dưới đây chỉ lượng chất chứa trong một vật?
Phương án nào dưới đây chỉ lượng chất chứa trong một vật?; Nhận xét nào sau đây sai? ... trong Kiểm tra 15 phút Lý lớp 6 Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây A. TRẮC NGHIỆM. 1. Nhận...