Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học: Một hồ bơi có chiều rộng l0m, chiều dài 50m, chiều cao l,5m, Tính thể tích nước chứa trong hồ bơi?

CHIA SẺ
Một hồ bơi có chiều rộng l0m, chiều dài 50m, chiều cao l,5m. Tính thể tích nước chứa trong hồ bơi? … trong Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Hãy chọn thước phù hợp (cột bên phải) để đo các đối tượng (cột bên trái):

Đối tượng

Thước

Chiều dài bàn học.

Diện tích của tẩm bảng đen.

Chiều cao của kệ sách.

Đường kính của hộp sữa.

Chu vi ống nước.

Bán kính cong của chìa khóa

Thước cuộn.

Thước kẻ.

Thước xếp.

Thước dây.

Thước kẹp.

Thước êke.

2. Một hồ bơi có chiều rộng l0m, chiều dài 50m, chiều cao l,5m. Tính thể tích nước chứa trong hồ bơi?

3. Một bạn đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bàng bình chia độ và bình tràn. Bạn đó thao tác như  sau: Đầu tiên bạn đó đổ nước vào bình tràn cho tới khi gần đầy bình, thà vật rắn vào trong bình để nước trong bình tràn chàv vào binh chia độ. Thể tích nước trong bình chia độ chinh là thê tích cùa vật rẩn cán đo. Cách làm của bạn đó đúng hay sai? Vì sao?


1. 1. Chiều dài bàn học – Thước xếp.

2. Diện tích của tấm bảng đen – Thước cuộn.

3. Chiều cao của kệ sách – thước kẻ.

4. Đường kính của hộp sữa – thước kẹp.

5. Chu vi ống nước – thước dây.

6. Bán kính cong của chìa khóa – thước êke

2. V = 10. 50. 1,5 = 750 m3 nước.

3. Cách làm của bạn đó sai, vì đầu tiên bạn đó đổ nước vào bình tràn cho tới khi gần đầy. Như vậy thể tích nước tràn ra không bằng thể tích vật.