Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học lớp 6: Người ta sử dụng đơn vị đo độ dài là gì?

CHIA SẺ
Người ta sử dụng đơn vị đo độ dài là gì?; Kết luận nào đúng khi nói về GHĐ và ĐCNN của thước dưới đây ? … trong Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Chọn phương án sai

Người ta sử dụng đơn vị đo độ dài là:

Mét
Kilomet
mét khối
đề xi mét

2. Kết luận nào đúng khi nói về GHĐ và ĐCNN của thước dưới đây ?

GHĐ là 15cm và ĐCNN là 1 cm.

GHĐ là 10cm và ĐCNN là 1 mm.

GHĐ là 10cm và ĐCNN là 1 mm.

GHĐ là 15cm và ĐCNN là 2mm.

3.. Trước khi đo độ dài của một vật cần phải ước lượng độ dài cần đo là

chọn dụng cụ đo thích hợp.
chọn thước đo thích hợp.
đo chiều dài cho chính xác.
có cách đặt mát cho đủng cách.

4. Một bạn dùng thước đo chiều cao của một cái cốc hình trụ. Kết quả đo là 10,4cm. ĐCNN của thước nhận giá trị nào trong các giá trị sau ?

2 mm.
1 cm.
10 dm.
1 m.

5. Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít, trong các bình chia độ đã cho sau đây, chọn bình chia độ nào là phù hợp nhất?

1. Bình 100ml và có vạch chia tới 1 ml

2. Bình 500ml và có vạch chia tới 5ml.

3. Bình 1000ml và có vạch chia tới 5ml

4. Bình 2000ml và có vạch chia tới 10ml.

A. Bình 1                     B. Bình 2

C. Bình 3                     D. Bình 4

6. Một người bán dầu chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít

Chỉ bán được dầu cho khách hàng nào sau đây?

Khách hàng 1 cần mua 1,4 lít
Khách hàng 2 cần mua 3,5 lít
Khách hàng 3 cần mua 2,7 lít
Khách hàng 4 cần mua 3,2 lít

7. Một bình chia độ có GHĐ 20ml và ĐCNN 1 ml để đo một bình không thấm nước. Ban đầu mực nước trong bình là 13ml, sau khi bỏ vật rắn vào bình thì mực nước là 17ml. Thể tích của vật rắn không thâm nước nhận giá trị là:

5 ml
4 ml
4,0ml
17,0 ml

8. Để đo thể tích của chất lỏng, người ta dùng dụng cụ:

Cốc uống nước.
Bát ăn cơm
Ấm nấu nước
Bình chia độ.

9. Trên một can nhựa có ghi “2 lít”. Điều đó có nghĩa là gì?

Can có thể đựng hơn 2 lít.
ĐCNN của can là 2 lít.
Giới hạn chứa chất lỏng của can là 2 lít.
Cả A, B và c đều đúng

1.0. Lẩy 60cm3 cát đổ vào 100cm3 nước. Thể tích của cát và nước là:

160cm3
Lớn hơn 160cm3
nhỏ hơn 160cm3
có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn 160cm

Em hãy giải thích về sự chọn lựa câu trả lời của mình.


1. Chọn C.

Mét khối là đơn vị đo thể tích, vậy câu C là sai.

2. Chọn D.

GHĐ của thước là 15cm và ĐCNN của thước là 2mm.

3. Chọn B

Trước khi đo độ dài của một vật, cần phải ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp

4. Chọn A

ĐCNN của thước 2mm

5. Chọn C

Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít. Chọn bình chia độ phù hợp nhất là bình 1000 ml và có vạch chia tới 5 ml.

6. Chọn B

Người đó chỉ bán được dầu cho khách hàng 2 cần mua 3,5 lít.

7. Chọn B

Thể tích của vật rắn \(V = 17 – 13 = 4ml.\)

8. Chọn D.

Đế đo thề tích của chất lỏng, người ta dùng bình chia độ.

9. Chọn C.

Trên một can nhựa có ghi “2 lít” . Điều đó có nghĩa là giới hạn chứa chất lỏng của can là 2 lít. Vậy câu C đúng.

1.0: Chọn C

Thể tích của cát và nước nhỏ hơn 160 cm3 vì cát ngấm nước.