Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Lý 6 Chương 2 Nhiệt học: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép?

CHIA SẺ
Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép?; Có một băng kép được làm từ 2 kim loại là đồng và sắt (đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sát). Khi nung nóng băng kép sẽ như thế nào? … trong Kiểm tra 15 phút Lý 6 Chương 2 Nhiệt học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

A. TRẮC NGHIỆM

1. Có một băng kép được làm từ 2 kim loại là đồng và sắt (đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sát). Khi nung nóng băng kép sẽ như thế nào?

A. Cong về phía sắt.

B. Cong về phía đồng.

C. Không bị cong.

D. Cà A, B và c đều sai.

2. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép? Băng kép được ứng dụng

A. làm cốt cho các trụ bê tông.

B. làm giá đỡ.

C. trong việc đóng ngắt mạch điện.

D. làm các dây điện thoại.

3. Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao.

B. nhiệt độ nóng chảy thấp.

C. nhiệt độ đông đặc cao

D. tất cả các câu trên đều sai

4. Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng

A. dãn nở vì nhiệt.

B. nóng chảy.

C. đông đặc.

D. bay hơi.

5. Nhiệt kế nào dưới đây không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi?

A. Nhiệt kế dầu trong bộ thí nghiệm vật lí 6.

B. Nhiệt kế y tế.

C. Nhiệt kế thủy ngân.

D. Cả 3 loại nhiệt kế trên.

B . TỰ LUẬN

6. Giải thích hiện tượng khi ta rót nước nóng vào bình thủy rồi đậy nắp lại ngay thì nắp bị bật ra Làm thế nào đề tránh hiện tượng này?

7. Em hãy đổi 0°F, 68°F, 132°F, 241°F ra °c.


1. Chọn A

Khi nung nóng băng kép sẽ cong về phía sất vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt.

2. Chọn C

Băng kép được ứng dụng trong việc đóng ngắt mạch điện theo nhiệt độ ví dụ như trong bàn là (bàn ủi), nồi cơm điện.

3. Chọn B.

Người ta chọn thủy ngân và rượu đề chế tạo nhiệt kế vì nhiệt độ nóng chảy thấp. Bình thường chúng ở thể lỏng.

4. Chọn A

Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng dãn nở vì nhiệt

5. Chọn B

Nhiệt kế y tế không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi vì giới hạn đo của nó cỡ 42°C.

6. Khi ta rót nước nóng vào bình thủy rồi đậy nắp lại ngay thì nắp bị bật ra.

Sở dĩ như vậy là vì không khí trong miệng bình bị nóng lên, dãn nở, đẩy nắp bật ra. Đề tránh hiện tượng này khi rót nước xong, ta chờ một chút cho khí dãn nở ra hết mới đậy nắp.

7. +) 0°F = (0 – 32)/ 1,8 = – 17,78°C.

+) 68°F = (68 – 32)/ 1,8 = 20°C.

+) 132°F = (132 – 32)/ 1,8 = 55,56°C.

+) 241°F = (241 – 32)/ 1,8 = 116,1°C.