Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Lý Chương 2 Nhiệt học 6 có đáp án: Khi đun nóng một hòn bi bàng sắt thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

CHIA SẺ
Khi đun nóng một hòn bi bàng sắt thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?; Người ta dùng cách nào dưới đây để mờ nút thuỷ tinh của một lọ thuỷ tinh bị kẹt? … trong Đề kiểm tra 15 phút Lý Chương 2 Nhiệt học 6 có đáp án.

1. Khi đun nóng một hòn bi bàng sắt thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

A. Khối lượng của hòn bi tăng

B. Khối lượng của hòn bi giảm

C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng

D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm.

2. Người ta dùng cách nào dưới đây để mờ nút thuỷ tinh của một lọ thuỷ tinh bị kẹt?

A. Hơ nóng nút.

B. Hơ nóng thân lọ.

C. Hơ nóng cổ lọ.

D. Hơ nóng đáy lọ

3. Chọn phương án đúng.

Một vật hình hộp chữ nhật được làm bàng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì

A. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng.

B. Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng,

C. Chỉ có chiều cao tăng.

D. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao không thay đổi.

4. Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng vì sao?

A. Vì răng dễ bị sâu.

B. Vì răng dễ bị rụng.

C. Vì răng dễ bị vỡ.

D. Vì men răng dễ bị rạn nứt.

5. Cho ba thanh kim loại cùng chiều dài được làm bằng nhôm, đồng và sắt. Ban đâu ba thanh ở cùng nhiệt độ phòng, sau đó tăng nhiệt độ của môi thanh lên 50°c. Kêt luận nào sau đây là đúng khi nói về chiều dài của ba thanh khi đã tăng nhiệt độ?

A. Thanh đồng dài nhất.

B. Thanh nhôm dài nhất,

C. Thanh sắt dài nhất.

D. Cả ba thanh có cùng chiều dài.

6. Kết  luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng của một lượng nước ở 4°c?

A. Khối lượng riêng nhỏ nhất.

B. Khối lượng riêng lớn nhất,

C. Khối lượng lớn nhất.

D. Khối lượng nhỏ nhất.

7. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự đóng băng của nước trong hồ ở các xứ lạnh? về mùa đông, ở các xứ lạnh

A. nước dưới đáy hồ đóng băng trước.

B. nước ở giữa hồ đóng băng trước,

C. nước ở mặt hồ đóng băng trước.

D. nước trong hồ đóng băng cùng một lúc.

8. Hiện tượng gì xảy ra đối với giọt nước trên ống thủy tinh khi ta dùng khăn lạnh áp vào bình thủy tinh?

A. Giọt nước chuyển động đi lên.

B. Giọt nước chuyển động đi xuống,

C. Giọt nước đứng yên.

D. Giọt nước chuyển động đi lên sau đó lại chuyên động đi xuống.

9. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của chất khí và chất rắn?

A. Chất khí nở vì nhiệt ít hơn chất rắn.

B. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rán.

C. Chất khí và chất rắn nở vì nhiệt giống nhau.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

1.0. Chọn câu đúng:

A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng khối khí giảm.

B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí tăng.

C. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, trọng lượng riêng khối khí không thay đổi

D. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí giảm.


1.: Chọn D

Khi đun nóng một hòn bi bằng sát thỉ xảy ra hiện tượng thể tích viên bi nở ra nên khối lượng riêng của bi giảm.

2. Chọn C

Để mở nút thuỳ tinh của một lọ thuỷ tinh bị kẹt ta phải hơ nóng cổ lọ.

3. Chọn A

Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì chiều dài, rộng và chiều cao đều tăng.

4. Chọn D.

Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng vì men răng dễ bị rạn nứt.

5. Chọn B.

Cho ba thanh kim loại cùng chiều dài đựoc làm bằng nhôm, đồng và sát. Khi nung nóng lên 50°C thì nhôm có hệ số nở nhiệt lớn nhất nên thanh nhôm dài nhất.

6.: Chọn B

Khối lượng thì không đổi còn thể tích nước ở 4°C bé nhất nên khối lượng riêng lớn nhất.

7.: Chọn C

Sự đóng băng của nước trong hồ ở các xứ lạnh là nước ở mặt hồ đóng băng trước.

8.: Chọn B

Khi ta dùng khăn lạnh áp vào bình thủy tinh, không khí trong bình ỉạnh đi và co lại nên giọt nước chuyển động đi xuống.

9.: Chọn B.

Khi so sánh sự nở vì nhiệt của chất khí và chất rắn ta thấy chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

1.0: Chọn D

Khi nhiệt độ tăng, thể tích tăng trong khi trọng lượng không đổi nên trọng lượng riêng khối khí giảm