Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 6 15 phút: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh

CHIA SẺ

1.. (4đ) Hãy sắp xếp tên các quả tương ứng với từng nhóm quả (quả khô, quả thịt) sao cho phù hợp rồi ghi vào cột kết quả:

Các nhóm qu

Tên quả

Kết qu

Quá khô
Quả thịt

 Quả đỗ xanh

 Quà lạc

 Qua cà chua

 Qua đu đủ

 Qua mơ

 Quả táo

 Quả chanh

 Quả bông

 Quả cải

 Quả chò

1…………..

2………..

3……………..

2.. (3đ) Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh.

3.. (3đ) Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên 3 loại quả khô và 3 loại quả thịt có ở địa phương em.


1.

1

2

a, b, i, k

c, d, e, g, h

 2.

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh

Hiện tượng thụ phấn

Hiện tượng thụ tinh

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tại tế bào noãn tạo thành một tế bào mới là hợp tử.

3. – Dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ quả để phân biệt quả khô (khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng) và quả thịt (khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả).

– Ví dụ:

+ 3 loại quả khô là quả lúa (hạt lúa), quả thầu dầu, quả cải.

+ 3 loại quả thịt là quả cà chua, quả xoài, qua táo.