Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6: Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm?

CHIA SẺ
Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6.  Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (4đ) Hãy sắp xếp các quả (hạt) tương ứng với từng cách phát tán của chúng rồi ghi vào phần kết quả:

Các cách phát tán

Tên quá (hạt)

Kết quả

1. Phát tán nhờ gió

Quả chò

1…………..

2. Phát tán nhờ động vật

3. Tự phát tán

Quả cải
Quả bò công anh
Quả ké đầu ngựa
Quả chi chi
Quả đậu bắp
Quả cây xấu hô
Quả trâm bầu
Hạt hoa sữa
Quả ổi

2…………..

3…………

2.. (6đ) Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm.


1.

1

2

3

a, c, i, k

d, h, l

b, e, g

 2.  * Điểm giống nhau giữa hạt cây hai lá mầm (hạt đỗ đen) và cây một lá mầm (hạt ngô) là: đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt, phôi. Phôi đều có: chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm.

* Điểm khác nhau giữa hạt cây hai lá mầm và cây một lá mầm là: phôi của hạt cây hai lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của hạt một lá mầm thì có 1 lá mầm. Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây 2 lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây một lá mầm thi nằm ở phôi nhũ.