Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Vật lý 6 Máy cơ đơn giản: Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang...

Vật lý 6 Máy cơ đơn giản: Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang 42,43

CHIA SẺ

Chương 1 bài Máy cơ đơn giản: giải bài tập C1,C2,C3 trang 42; bài C4,C5,C6 trang 43 Vật Lý 6.

Bài C1: Từ kết quả thí nghiệm hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật

Lực kéo vật lên bằng với trọng lượng của vật.


Bài C2: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau: [lớn hơn – nhỏ hơn – ít nhất bằng]

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng phải dùng lực (1)………  trọng lượng của vật.

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng phải dùng lực ít nhất bằng  trọng lượng của vật.


Bài C3: Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này.

– Phải cần nhiều người hợp sức do cần phải tạo ra lực đủ lớn, dây kéo phải lớn.

-Tư thế không thuận lợi, dễ ngã ….

Quảng cáo

Quảng cáo

Bài C4: Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

 

a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn.

b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là máy cơ đơn giản.


Bài C5: Nếu khối lượng của ống bê tông là 200kg và lực kéo của mỗi người trong hình 13.2 là 400N thì những người này có kéo được ống bê tông hay không? Vì sao?

Không. Vì tổng lực kéo của 4 người bằng 1600N nhỏ hơn trọng lượng của ống bê tông là 2000N.


Bài C6: Tìm những thí dụ sử dụng máy-cơ đơn-giản trong cuộc sống.

VD: Ròng rọc ở cột cờ sân trường.

Quảng cáo

CHIA SẺ