Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài C1 – C7 trang 50,51,52 Lý 6: Ròng rọc

Giải bài C1 – C7 trang 50,51,52 Lý 6: Ròng rọc

CHIA SẺ

Chương 1 bài Ròng Rọc: giải bài tập C1 trang 50; bài C2 trang 51; bài C3,C4,C5,C6,C7 trang 52 SGK Vật Lý 6

Bài C1: Hãy mô tả các ròng rọc ở hình 16.2

a) Ròng-rọc cố định gồm một bánh xe quay quanh một trục cố định và một sợi dây kéo vòng qua bánh xe.
Hình16 .2 a
b) Ròng rọc động khi kéo dây không những quay mà còn di chuyển cùng với vật. Hình16 .2 b


2. Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình 16.3 và ghi kết quả vào bảng 16.3

Học sinh tự thí nghiệm và điền kết quả.


Bài C3: Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:

a) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo qua ròng-rọc cố định

b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng-rọc động

Trả lời :Chiều: Kéo bằng ròng-rọc cố định ngược với chiều kéo vật trực tiếp

Cường độ: Kéo bằng ròng-rọc cố định bằng với cường độ kéo vật trực tiếp

Chiều: Kéo bằng ròng-rọc động cùng chiều với chiều kéo vật trực tiếp

Cường độ: Kéo bằng ròng-rọc động bằng một nữa cường độ lực kéo vật trực tiếp


Bài C4: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Quảng cáo

Quảng cáo

a) Ròng-rọc ……………… giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng-rọc ……………. thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng vật.
cố định động

a) Cố định; b) Động


Bài C5: Tìm Những ví dụ về sử dụng ròng-rọc.

Ví dụ: Ròng.rọc kéo gạch của các bác thợ xây, kéo gạch từ dưới đất lên tầng cao rất nhẹ nhàng.

Ròng.rọc kéo cờ ở cột cờ trong sân trường.


Bài C6: Dùng ròng-rọc có lợi gì?

Dùng ròng.rọc cố định có lợi về thế đứng.

Dùng ròng.rọc động có lợi về lực.


Bài C7:Dùng hệ thống ròng.rọc nào trong Hình 16.6 có lợi hơn? Tại sao?

Dùng hệ thống ròngrọc b) có lợi hơn.
Vì có ròngrọc động, lực kéo sẽ giảm so với trọng lượng của vật.

Quảng cáo

CHIA SẺ