Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 31,32,33, 34,35 trang 77 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

Đáp án và hướng dẫn giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 77 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu. 

Để làm bài luyện tập này, các em nên dành thời gian xem lại 2 bài trước dưới đây:

 Cộng hai số nguyên khác dấu ( Lý thuyết và Giải bài 27,28,29,30 trang 76)

Cộng hai số nguyên cùng dấu (Lý thuyết và Giải bài 23, 24, 25, 26 trang 75)

Bài 31. Tính:

a) (-30) + (-5);          b) (-7) + (-13);         c) (-15) + (-235).

a) -35;                     b) -20;                     c) -250.


Bài 32. Tính:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 16 + (-6);         b) 14 + (-6);                   c) (-8) + 12.

Ta có:

a) 16 + (-6) = 10;

b) 14 + (-6) = 8;

Advertisements (Quảng cáo)

c) (-8) + 12 = 4.


Bài 33 trang 77. Điền số thích hợp vào ô trống:

a

-2

18

12

-5

b

3

-18

6

a + b

0

4

-10

Đáp án bài 33:

a

-2

18

12

-2

-5

b

3

-18

-12

6

-5

a + b

1

0

0

4

-10


Bài 34 trang 77 toán 6 tập 1. Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16), biết x = -4;                  b) (-102) + y, biết y = 2.

Đáp án bài 34: a) Với x = -4 ta có x + (-16) = -4 + (-16) = – (4 + 16) = -20.

b) Với y = 2 ta có (-102) + y = (-102) + 2 = – (102 – 2) = -100.


Bài 35 trang 77. Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng ?

b) Giảm 2 triệu đồng ?

Đs a) x = 5 (triệu đồng).               b) x = -2 (triệu đồng)

Advertisements (Quảng cáo)