Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải bài 23, 24, 25, 26 trang 75 SGK Toán 6 tập 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 23, 24, 25, 26 trang 75 SGK Toán 6 tập 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu – CHương 2 Phần số học.

1. Cộng hai số nguyên dương

Vì hai số nguyên dương là những số tự nhiên nên cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

2. Cộng hai số nguyên âm

Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

Đáp án và lời giải bài tập trong sách giáo khoa (SGK) trang 75 toán 6 tập 1 – Bài cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 23. Tính:

a) 2763 + 152;          b) (-7) + (-14);      c) (-35) + (-9).

Advertisements (Quảng cáo)

Đs: a) 2763 + 152 = 2915;

b) (-7) + (-14) = -21;

c) (-35) + (-9) = -44.


Bài 24 trang 75. Tính:

Advertisements (Quảng cáo)

a) (-5) + (-248)             b) 17 + |-33| ;         c) |-37| + |15|

Đs: a) (-5) + (-248) = – (|-5| + |-248|) = – (5 + 248) = -253.

b) 17 + |-33|  = 17 + 33 = 50.

c) |-37| + |15| = 37 + 15 = 52.


Bài 25. Điền dấu “>”, “<” thích hợp vào ô vuông:

a) (-2) + (-5) 〉 (-5);                      b) (-10) 〉 (-3) + (-8).

Đs: a) (-2) + (-5) < -5;                            b) -10 > (-3) + (-8)


Bài 26 trang 75. Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -50C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 70C ?

Giải: Nhiệt độ giảm đi 70C có nghĩa là thêm -70 . Vậy nếu giảm đi 70C thì nhiệt độ phòng lạnh sẽ là:

(-5) + (-7) = – (|-5|+ |-7|) = -(5 + 7) = -12 (0C).

Advertisements (Quảng cáo)