Trang Chủ Chủ đề Chương 2 số học lớp 6

Chương 2 số học lớp 6

[Đề 4] Kiểm tra 45 phút Chương 2 Số học 6 : Tìm x, biết |2x – 5| = 1
[Đề 4] Kiểm tra 45 phút Chương 2 Số học 6 : Tìm x, biết |2x – 5| = 1
Đề kiểm tra 45 phút Chương 2 môn  Toán số học lớp 6 : Tìm các số nguyên x, y sao cho: (xy + 3x – 7 = 21)      Bài 1. Tính a) (A = : (-20)) b) (B = (-2)...
[Đề 1]Kiểm tra 45 phút Chương 2 Số học 6: Tính A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 17
[Đề 1]Kiểm tra 45 phút Chương 2 Số học 6: Tính A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 17
Đề kiểm tra 1 tiết - Đề 1 - Chương 2 - Toán số học lớp 6 :  Tìm (x ∈mathbb Z), biết: ((x + 1) + (x + 2) + ..+ (x + 9) + (x + 10) =...
Giải bài ôn tập chương 2 số học Toán 6 tập 1: Bài 107 đến bài 121 trang 98, 99, 100
Giải bài ôn tập chương 2 số học Toán 6 tập 1: Bài 107 đến bài 121 trang 98, 99, 100
Hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 2 số học Toán 6 tập 1: Bài 107, 108, 109 trang 98; Bài 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 trang 99; Bài 119, 120, 121 trang 100 SGK...
Giải bài 101,102, 103, 104,105, 106 trang 97 Toán 6 tập 1: Bội và ước của một số nguyên
Giải bài 101,102, 103, 104,105, 106 trang 97 Toán 6 tập 1: Bội và ước của một số nguyên
Bài 13 Bội và ước của một số nguyên: Giải bài 101, 102, 103, 104, 105, 106 trang 97 - chương 2 Toán 6 .1. Cho a, b là những số nguyên, b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho...
Bài tập 90,91,92, 93,94,95, 96,97,98, 99,100 trang 95,96 Toán 6 tập 1: Tính chất của phép nhân
Bài tập 90,91,92, 93,94,95, 96,97,98, 99,100 trang 95,96 Toán 6 tập 1: Tính chất của phép nhân
Bài 12 chương 2 - Giải bài 90,91,92, 93,94,95, 96, 97 trang 95; Bài 98, 99,100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1: Tính chất của phép nhân. Tính chất giao hoán: a.b = b.a Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c) Nhân...
Giải bài 84,85,86, 87,88,89 trang 92,93 Toán 6 tập 1: Luyện tập nhân 2 số nguyên cùng dấu
Giải bài 84,85,86, 87,88,89 trang 92,93 Toán 6 tập 1: Luyện tập nhân 2 số nguyên cùng dấu
Đáp án và Giải bài 84 trang 92; bài 85, 86, 87, 88, 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập nhân 2 số nguyên cùng dấu - Chương 2 số học 6. Các em xem lại: Nhân hai số nguyên cùng...
Giải bài 78,79,80, 81,82,83 trang 91,92 SGK Toán 6 tập 1: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Giải bài 78,79,80, 81,82,83 trang 91,92 SGK Toán 6 tập 1: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 78 ,79, 80, 81, trang 91; Bài 82, 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1: Nhân hai số nguyên cùng dấu. A. Tóm tắt lý thuyết bài: Nhân 2 số nguyên cùng...
Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1: Nhân hai số nguyên khác dấu
Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1: Nhân hai số nguyên khác dấu
Bài 10 chương 2 - Giải bài 73, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1: Nhân hai số nguyên khác dấu- Chương 2 Số nguyên. Hãy nhớ: Số âm x số dương = số âm! Quy tắc nhân hai...
Bài 66,67,68, 69,70,71, 72 trang 87, 88 sách Toán 6 tập 1: Luyện tập Quy tắc chuyển vế
Bài 66,67,68, 69,70,71, 72 trang 87, 88 sách Toán 6 tập 1: Luyện tập Quy tắc chuyển vế
Hướng dẫn Giải bài 66, 67, 68, 69 trang 87; Bài 70, 71, 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập Quy tắc chuyển vế - Chương 2. Bài 66 . Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3)...
Giải bài 61,62,63, 64,65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc chuyển vế
Giải bài 61,62,63, 64,65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc chuyển vế
Quy tắc chuyển vế : Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 61, 62, 63, 64, 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. 1. Tính chất của đẳng thức: với mọi số nguyên a, b, c ta có: Nếu a...

Đề & bài tập hay