Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 37 sinh 6: Bài 1,2,3,4,5 trang 125

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 125 SGK Sinh 6: Tảo – Chương 8 Các Nhóm Thực Vật .

Bài 1: Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ.

*    Tảo xoắn : Cơ thể đa bào. có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

*   Rong mơ: cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).

b)  Điểm giống và khác nhau giữa tảo xoắn và rong mơ

*   Những điểm giống nhau:

–    Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.

–   Đều phân bố trong môi trường nước.

Advertisements (Quảng cáo)

–   Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.

–    Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng: tự chế tạo chất hữu cơ quan quang hợp tử nước và khí cacbônic.

–   Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn có sinh sản hữu tính.

*   Những điểm khác nhau:

Tảo xoắn

Rong mơ

Phân bố

– Môi trường nước ngọt (ao. hồ, đầm…)

– Môi trường nước mặn (biển)

Cấu tạo

–  có màu lục do chỉ chứa chất diệp lục.

–   Cơ thể có dạng sợi

–    Ngoài diệp lục còn có màu nâu do có chất sắc tố phụ màu nâu.

–   Cơ thể có dạng cành cây.

Sinh sản

– Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau.

– Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.


Bài 2:Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Advertisements (Quảng cáo)

Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:

Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân. lá… thật sự. bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thế đứng thẳng trong nước.


Bài 3: Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung?

Nhận xét chung về các loài tảo (phân bố và cấu tạo).

–   Phân bố: Chúng sống ở môi trường nước ngọt (tảo xoắn) và ở môi trường nước biển (rong mơ).

–   Cấu tạo : cơ thể đơn hào hay đa bào, có cấu tạo đơn giản, (chưa có rễ, thân, lá), có thể màu trong cấu tạo tế bào.


Bài 4 :Chọn ý trả lời đúng trong câu sau :

Tảo là thực vật bậc thấp vì:

A. Cơ thể có cấu tạo đơn bào

B. Sống ở nước

C.  Chưa có thân, rễ, lá thật sự.


Bài 5: Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích ?

Các em hãy lấy một cốc nước máy (hoặc nước mưa) và lấy trên mặt nước một cốc nước ao (hoặc nước hồ) chỗ có nhiều váng, rồi quan sát có thể phát biểu như sau: Nước ao hồ có váng do 1 số loại tảo phát triển, màu nước phụ thuộc từng loại tảo, tảo lục làm nước màu xanh, tảo đỏ làm nước màu đỏ…..
nước máy và nước mưa không thấy khác nhau do vi sinh vật mặc dù có nhưng chưa phát triển.

Advertisements (Quảng cáo)