Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 38 rêu – cây rêu: Bài 1,2,3,4 trang 127 Sinh lớp 6

Chương 8 Sinh  6 – Giải bài 1,2,3,4 trang 127 SGK Sinh 6: Rêu – Cây rêu.

Bài 1:Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ?

Cấu tạo cây rêu rất đơn giản : Rêu có nhiều loại, đều là những thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản : thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.


Bài 2: So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo.

Advertisements (Quảng cáo)

*   Giống nhau: chúng đều là những thực vật bậc thấp

*   Khác nhau:

Advertisements (Quảng cáo)

–   Tảo: cơ thể có dạng đơn bào hoặc đa bào; nhưng rêu chỉ có dạng đa bào.

–   Tảo: cơ thể chưa phân hóa thành rễ. thân, lá; Nhưng ở rêu cơ thể đã phân hóa thành thân, lá cấu tạo đơn giản và có rễ giả.


Bài 3: So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác ?

Cây có hoa

Rêu

– Có hoa

– Chưa có hoa

– Thân và lá có mạch dẫn

– Thân và lá không có mạch dẫn

– Có rễ thật

– Cỏ rễ giả

– Sinh sản bằng hoa

– Sinh sản bằng bào tử


Bài 4: Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?

Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức (chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh). Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể được thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.

Advertisements (Quảng cáo)