Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 44 Sinh 6 Sự phát triển của giới Thực vật – Giải bài 1,2,3 trang 143

CHIA SẺ

Giải bài 1,2,3 trang 143 SGK Sinh 6: Sự phát triển của giới Thực vật – Chương 8 bài 44.

1. Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

Trong điều kiện chúng có cấu tạo cơ thể rất đơn giản, thích nghi với môi trường mới.

Chúng sống được trong môi trường đó vì có cấu tạo cơ thể đơn giản.


2. Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ? Cơ thể của chúng có gì khác so với thựcvật ở nước ?

Thựcvật ở cạn xuất hiện các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng.

Cơ thể thựcvật ở nước cơ thể phân hóa thành rễ. thân ,lá và đã có mạch dẫn (trừ rêu chưa có mạch dẫn).


3. Thựcvật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào ? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó ?

Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hạn do Mặt trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết thay vào đó là các hạt kín.

–   Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi đươc với điều kiện đó.

Đặc điểm tiến hóa của ngành hạt kín hơn hẳn so với các ngành thực-vật trước nó, đã tạo điều kiện cho thực-vật hạt kín chiếm địa vị thống trị trong giới thực-vật về số lượng và phân bố khắp nơi trên Trái Đất, thích nghi với mọi điều kiện sống.