Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 41 hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín: Bài 1,2,3,4 trang 136 Sinh lớp 6

CHIA SẺ

Bài 41 Chương 8 sinh 6 – Giải bài 1,2,3,4 trang 136 SGK Sinh 6: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín.

Bài 1: Đặc điểm chung của thực vật hạt kín.

Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm thân gỗ thân thảo, lá đơn, lá kép..), trong thân có mạch dẫn phát triển. Có hoa quả, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu). Đây là một đặc điểm tiến hóa và là ưu thế của cây Hạtkín (hạt được bảo vệ tốt hơn). Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.


Bài 2: Giữa cây Hạt trần và cây Hạtkín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất ?

Hạt trần

Hạt kín

– Rễ, thân, lá thật.

– Rễ thân, lá thật; rất đa dạng.

– Có mạch dẫn.

– Có mạch dẫn hoàn thiện.

– Chưa có hoa, quả. Cơ quan sinh sản là nón.

– Có hoa : Cơ quan sinh sản là hoa quả.

– Hạt nằm trên lá noãn hở.

– Hạt nằm trong quả.


Bài 3: Vì sao thực vật Hạtkín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay ?

Thực vật Hạtkín phát triển đa dạng phong phú vì chúng có những đặc điểm sau:

–    Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển hoàn thiện.

–    Cây Hạt kín phân bố rộng rãi trên Trái Đất là nhờ có quả và hạt. Quả và hạt của chúng rất đa dạng và các kiểu phát tán khác nhau: tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ nước, phát tán nhờ người hoặc động vật.

–    Tính chất hạtkín là một ưu thế quan trọng của thực vật: giữ cho hạt khỏi bị tác hại bởi những điều kiện bất lợi của môi trường.

–    Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường sống khác nhau.

–     Ngành Hạtkín rất lớn: chiếm tới quá nửa tổng số các loài thực vật.

Như thế thực vật Hạt kín phát triển đa dạng phong phú nhất, phân bố rộng rãi nhất trên đất liền (một số loài mọc cả ở nước ngọt và nước mặn), giữ vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra các chất hữu cơ mà các sinh vật khác tiêu thụ.


Bài 4: Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau.

STT

Cây

Dạng thân

Dạng rễ

Kiểu lá

Gân lá

Quả (nếu có)

Môi trường sống

1

Bưởi

Gỗ

Cọc

đơn

Hình mạng

Mọng

ở cạn

2

Đậu

Cỏ

Cọc

Kép

Hình mạng

Khô, mở

ở cạn

3

Lúa

Cỏ

Chùm

đơn

Song song

Khô, đóng

ở cạn

4

Mướp

Leo

Chùm

đơn

Hình mạng

Mọng

ở cạn

5

Ổi

Gỗ

Cọc

đơn

Hình mạng

Mọng

ở cạn